Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa z wierzycielem a wszczęcie egzekucji

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-25

Otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, której jestem właścicielem. Czy zasadne i dopuszczalne jest wniesienie zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, jeśli wcześniej zawarłem z wierzycielem umowę, że przejmie przedmiotową nieruchomość, a połowę jej wartości mnie przekaże?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie znam treści ugody, ale zażalenie na postanowienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości nie da Panu nic. Komornik działa zgodnie z poleceniem wierzyciela. I jakakolwiek skarga w tym zakresie nie przyniesie efektu. Jeśli zawarł Pan jakieś pisemne porozumienie z wierzycielem, to mogą być podstawy do powództwa przeciwegzekucyjnego.

Zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi”.

Powództwo opozycyjne dłużnik może wytoczyć zarówno po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jak i przed jego wszczęciem, po to, by już wtedy zapobiec jego wszczęciu i prowadzeniu

Takim argumentem jest zawarta ugoda, jeśli ustaliliście sposób spłaty wierzytelności, to oznacza, że postępowanie egzekucyjne jest prowadzone nieprawidłowo, i są podstawy do jego wstrzymania. Ważna jest jednak treść ugody. Na jakiej zasadzie wierzyciel miał przejąć Pana nieruchomość? I przekazać Panu jej połowę wartości? Trudno mi zrozumieć treść tej ugody.

Ale jeśli tak – warto byłoby udać się do notariusza i sporządzić taka umowę, na mocy której wierzyciel stanie się właścicielem nieruchomości, a Pana spłaci z połowu jej wartości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak odzyskać pieniądze po umorzeniu postępowania?

W lipcu 2015 r. komornik zajął z mojego wynagrodzenia 1500 zł. Nie zostałem poinformowany ani o sprawie, ani o zajęciu komorniczym. Sprawa...

 

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

W 2013 roku komornik prowadził postępowanie egzekucyjne i po stwierdzeniu, że nie mam żadnych dochodów wydał postanowienie o umorzeniu sprawy. Kilka...

 

Czy diety kierowcy podlegają egzekucji?

Komornik zajął nam konto. Mąż jest kierowcą i jeździ na trasach międzynarodowych, w związku z czym ma płaconą podstawę i diety. Czy...

 

Nakaz zapłaty wydany w oparciu o sfałszowane dokumenty

Na podstawie sfałszowanej umowy o kredyt i polecenia wypłaty bank w sądzie uzyskał przeciwko mnie nakaz zapłaty. Ze względu na wysokie koszty...

 

Kolejność zajmowania pieniędzy na koncie

Rozpocząłem pracę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie netto 3000 zł. Mam zasądzone alimenty 1200 zł (jest wyrok) i płacę je regularnie....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »