Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa notarialna w sprawie alimentów

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-01-24

Brat od kilku lat pozostaje w ze swoją żoną w separacji orzeczonej przez sąd. Ma zasadzone alimenty na żonę, które komornik ściąga z jego wynagrodzenia. Zwróciła się teraz do niego żona z propozycją wypłaty przez niego jednorazowo dość dużej kwoty, która objęłaby przyszłe spłaty należnych jej alimentów zasądzonych bezterminowo. Oświadczyła, że wystąpi do komornika o umorzenie jego pozostałych należności, z tym, że ma on wcześniej podpisać u notariusza wraz z nią swego rodzaju ugodę, w której wypłaci jej tę sumą w ciągu tygodnia wraz z poddaniem się rygorowi egzekucji co do tej jednorazowej spłaty. Czy jest to dla niego bezpieczne i czy jest ta droga dopuszczalna? Z tego, co mi mówił, uzyskał informację od notariusza, że tego rodzaju ugoda jest bezskuteczna i należy skierować sprawę do sądu. Jeżeli tak jest, to czy może on wystąpić z taka propozycją?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa notarialna w sprawie alimentów

Kwestie płacenia alimentów dotyczą wielu osób. Alimenty zawsze są problematyczne pod względem prawnym. Kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnego regulowane są przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 128 ustanawia jako ogólną zasadę obowiązek dostarczania środków utrzymania (w miarę potrzeby także środków wychowania), obciążający krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.  

Niebezpieczeństwo zawierania ugody alimentacyjnej

W przypadku, który Pan opisał, obawiałbym się, że była małżonka wcale nie wycofa postępowania od komornika sądowego. Co więcej, nawet jeśli je wycofa, to i tak już następnego dnia po zrealizowaniu przez Pana brata zobowiązania, czyli zapłaty jej większej kwoty, może i tak znów skierować sprawę do komornika. Nie wiem, czy brat ma zaległości alimentacyjne, czy tylko komornik ściąga mu alimenty bieżące, bowiem jeśli była żona zamierza mu umorzyć jakaś część należności, to powinna również to oświadczyć w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak Pana brat nie ma zaległości, to obawiałbym się takiego rozwiązania, bowiem brat może wpłacić byłej żonie większą kwotę, ta zaś ponownie skieruję sprawę do komornika i na zarzut, że otrzymała taką kwotę, uzna, że zaliczyła ją na coś innego niż alimenty, dlatego jeśli już, to ową kwotę przekazać tylko i wyłącznie przelewem, opisując go jako alimenty – wtedy będzie można skutecznie dochodzić swojego w przypadku ewentualnego sporu.

Sposoby na wycofanie alimentów od komornika

Jeśli bratu zależy na wycofaniu alimentów od komornika, to jest na to kilka opcji. Wierzycielka może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, a wtedy komornik będzie zmuszony to postępowanie umorzyć. W takiej sytuacji obciążony zostanie Pan kosztami postępowania egzekucyjnego, więc będzie Pan obowiązany do zwrotu wydatków gotówkowych związanych z wysyłką korespondencji, ewentualnymi dojazdami do Pana i innymi wydatkami, których łączna wysokość opiewać będzie na kwotę około 100 zł. Do tego należy doliczyć również opłatę egzekucyjną w wysokości 5% zaległości pozostałych do wyegzekwowania oraz sumy należności za 12 pełnych miesięcy. Komornik wyda w tym celu stosowne postanowienie wzywając Pana brata do zapłaty w terminie najpewniej 7 dni.

Aby przekonać wierzycielkę, można również pouczyć ją o możliwości złożenia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, a następnie w przypadku nie terminowego regulowania należności będzie mogła złożyć wniosek o podjęcie postępowania.

Złożenie sumy świadczeń na rachunek depozytowy

Odnośnie zaś drugiej opcji. Jest to w mojej ocenie dla Pana brata opcja najlepsza, gdyż zgodnie z tym, co Pan napisał, brata może być na nią stać, a dodatkowo spełnia Pańskie oczekiwania. Tą kwestię reguluje Kodeks postępowania cywilnego w art. 883:

„§ 2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję”.

Ta opcja „teoretycznie” ma zastosowanie w przypadku, gdy komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę. Teoretycznie, gdyż w tej sprawie często spierają się znawcy prawa. Jednakże znam wiele przypadków, gdy komornicy stosują ten przepis do całego postępowania alimentacyjnego, nie tylko w przypadku prowadzenia go z wynagrodzenia za pracę dłużnika. Przepis ma szerokie zastosowanie, dlatego polecam w tym celu niezwłocznie skontaktować się z komornikiem, który może zastosować ten przepis bez żadnych przeszkód (tego typu sytuacje miały miejsce np. wśród orzeczeń: sygn. akt III Ca 306/16 – wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach lub sygn. akt III RC 240/15 – wyrok Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim).

W tym celu należy uregulować wszelkie zaległości oraz złożyć na rachunek depozytowy Ministerstwa Finansów (zwykle prowadzony i do odnalezienia na stronie Sądu Rejonowego właściwego dla Pańskiego miejsca zamieszkania) kwotę należności alimentacyjnej za sześć miesięcy do przodu. Jednocześnie należy umocować komornika do podejmowania tej sumy, w przypadku gdyby brat popadł w zwłokę. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu, iż składa Pan należność na poczet zabezpieczenia alimentacyjnego oraz upoważnia Pan komornika – ze wskazaniem jego imienia, nazwiska, sygnatury akt wyroku oraz sygnatury akt postępowania oraz stron postępowania. Jednocześnie również należy złożyć u komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, dołączając potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek depozytowy sądu oraz we wniosku należy wyraźnie upoważnić komornika do podejmowania środków z depozytu w przypadku gdyby brat popadł w zwłokę. Wtedy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne jednakże tytuł wykonawczy pozostawi w aktach sprawy. Dzięki temu w przypadku, gdyby powstały znowu zaległości dokona wszczęcia postępowania, pobierając środki w pierwszej kolejności z depozytu sądowego. Plus z tej sytuacji dla Pana brata jest również taki, że wierzycielka nie będzie mogła złożyć tego wyroku u innego komornika, gdyż oryginał zostanie w aktach właściwego komornika. Warto podkreślić, że powyższa kwota złożona na rachunek depozytowy Ministra Finansów będzie zatrzymana („zamrożona”), przez cały czas, w którym dłużnik będzie zobowiązany do płacenia alimentów. Więc również trzeba przestrzegać terminowości w płatności bieżących rat alimentów.

Odnośnie zaś problemu z zagadnienia — uważałbym bardzo na tego typu umowy. Może się później okazać, że brat jest oprócz alimentów zobowiązany jeszcze do zapłaty kwoty z aktu notarialnego, a była żona mimo, że umorzyła sprawę u komornika, za chwilę ponownie ją złoży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »