Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie i ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-15

W 2013 roku otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Sprawa dotyczy mojej byłej spółki. Nakaz zapłaty został do mnie wysłany na adres, pod którym nie mieszkałem, więc złożyłem zażalenie na postanowienie o nadanie tytułu egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Sąd przyznał mi rację i 11 grudnia 2014 roku wydał też takie postanowienie. Od komornika w 2015 roku otrzymałem pismo, że na wniosek wierzyciela umorzono postępowanie wobec mnie w całości i kontynuowano egzekucje ze wspólniczki. Teraz otrzymałem wszczęcie postępowania o tej samej sygnaturze, tylko data klauzuli wykonalności jest już z grudnia 2015. Co robić w tej sytuacji? Znowu złożyć zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności? W międzyczasie żadnych pism nie otrzymywałem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, wydaje się, że jak najbardziej powinien Pan złożyć zażalenie na postanowienie z grudnia 2015 roku – choć jest to, nie ukrywam, bardzo dziwna sytuacja, aby dwukrotnie w tej samej sprawie wysyłano przesyłki sądowe pod błędny adres.

Po tym jak sąd – jak rozumiem w dniu 11 grudnia 2014 roku – uchylił swoje postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, winien Panu przysłać złożony przez powoda pozew i nakaz zapłaty celem jego zaskarżenia. Jeśli nie otrzymał Pan takiej przesyłki, to dokładnie znajduje się Pan w tej samej sytuacji jak poprzednio. Proszę jednak zacząć od wyjaśnienia tej sytuacji. Najlepiej zatelefonować do sądu i dowiedzieć się, na jaki adres kierowano przesyłki i czy był to adres prawidłowy. Czasem niestety, wiem to z własnego doświadczenia – wskazuje się inny adres sądowi, a pracownicy uparcie wysyłają korespondencję na adres, który widnieje im tam gdzieś w systemie. Zakładam, że dokładnie już Pan wie, jak złożyć zażalenie, ale z racji treści pytania muszę Pana poinstruować.

Podstawą wniesienia takiego zażalenia jest art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. § 2 tego przepisu przewiduje termin na wniesienie tegoż zażalenia, stanowiąc, iż termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było - od dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W razie zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 7942 § 2 albo 3, termin ten biegnie od dnia doręczenia stronie uzasadnienia postanowienia albo postanowienia z uzasadnieniem.

Tak więc ma Pan 7 dni od dnia doręczenia Panu zawiadomienia o ponownym wszczęciu egzekucji na złożenie zażalenia. W treści zażalenia powinien  Pani kwestionować fakt doręczenia Panu nakazu zapłaty, a przez to istnienie podstawy do nadania klauzuli wykonalności. Aby skutecznie nadać klauzulę wykonalności musi bowiem istnieć tzw. tytuł egzekucyjny, a w myśl art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego tytułem egzekucyjnym jest m.in. prawomocne orzeczenie sądu, tak wiec najpierw trzeba nakaz doręczyć i dopiero jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu/zarzutów jest możliwe nadanie mu klauzuli wykonalności.

Dodam jeszcze, że warunkiem skuteczności doręczenia nakazu zapłaty jest prawidłowy adres dłużnika, czyli taki adres, pod którym dłużnik faktycznie zamieszkuje. Warunek ten nie zostaje spełniony, skoro pozwany nie ma najmniejszej możliwości jego zaskarżenia (tak m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1998 r., sygn. akt III CKN 620/97; SN z 22 marca 1995 r., sygn. akt II CRN 4/95).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »