Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tytuł wykonawczy po zakończeniu egzekucji

Janusz Wyląg • Opublikowane: 2009-10-07

Artykuł objaśnia, co dzieje się z tytułem wykonawczym po zakończeniu postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem dwóch wariantów: kiedy egzekucja okazała się w całości skuteczna i w sytuacji, gdy wierzyciel nie został w pełni zaspokojony.

zdjęcie prawnika
Janusz Wyląg

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Właścicielem tytułu wykonawczego jest wierzyciel. To jemu przysługuje prawo złożenia wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym. Od tej chwili tytuł wykonawczy znajduje się w posiadaniu organu egzekucyjnego (komornika lub sądu). Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny wydaje postanowienie, w którym zaznacza wynik egzekucji. Po uprawomocnieniu się postanowienia, komornik lub sąd zaznacza na tytule wykonawczym wynik egzekucji, który jest odzwierciedleniem treści postanowienia.

 

Jeżeli egzekucja świadczenia okazała się skuteczna w całości, wówczas po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach sprawy (art. 816 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Adnotacja o egzekucji zaznaczana jest na tytule wykonawczym pod treścią klauzuli wykonalności lub w przypadku braku miejsca na tytule wykonawczym, na tak zwanym przedłużku – trwale złączonym z tytułem. Adnotacja zawiera informację o umorzeniu postępowania, przyczynach umorzenia, wysokości świadczenia przekazanego wierzycielowi oraz wysokości kosztów egzekucyjnym poniesionych przez dłużnika. Tytuł wykonawczy dla bezpieczeństwa obrotu zatrzymuje się w aktach sprawy jako wykorzystany. Akta sprawy egzekucyjnej wraz z tytułem wykonawczym, stosownie do kategorii akt, są po upływie czasu przekazywane do archiwum lub protokolarnie niszczone.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Jeżeli świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie, tytuł należy zwrócić wierzycielowi (art. 816 zd. 2 K.p.c.). Wierzyciel otrzymuje tytuł wykonawczy z adnotacją o egzekucji tzn. o jej wyniku, poniesionych przez dłużnika i wierzyciela kosztach egzekucyjnych, kosztach zastępstwa procesowego wierzyciela oraz wysokości wyegzekwowanego świadczenia, z zaznaczeniem na jaką należność zostało ono zaliczone (koszty postępowania, odsetki, czy na należność główną). Koszty poniesione przez wierzyciela w toku egzekucji, zaznaczone w adnotacji komornika na tytule wykonawczym, uprawniają go przy ponownym wszczęciu egzekucji do ich wyegzekwowania, zgodnie z art. 770 K.p.c. Adnotacja dokonana przez komornika ma także skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Od daty zawartej na adnotacji biegnie 10-letni okres przedawnienia, który może zostać przerwany poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

W postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 K.p.c.) sąd nie może w zasadzie badać, czy dłużnik zaspokoił część należności po powstaniu tytułu egzekucyjnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego, jeżeli wynik dotychczasowej egzekucji w postaci zaspokojenia części należności został zaznaczony na utraconym tytule wykonawczym, to powinno znaleźć wyraz w tytule ponownie wydanym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »