Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Terminy wymagalności świadczeń

Dariusz Kostyra • Opublikowane: 2010-01-11

Jedną z podstawowych umiejętności w obrocie gospodarczym jest prawidłowe oznaczenie terminu wymagalności świadczenia. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć zasady ich obliczania.

zdjęcie prawnika
Dariusz Kostyra

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Kodeks cywilny rozróżnia m.in. terminy liczone w: dniach, tygodniach, miesiącach, latach i inne terminy.


Terminy liczone w dniach

Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 

Termin oznaczony w dniach kończy się o północy ostatniego dnia. Dopuszczalne jest jednak stosowanie przez strony odstępstw od tej zasady, polegających zarówno na przyjęciu krótszych jednostek obliczania terminu (np. minut), jak i ustalenia innego momentu rozpoczęcia i zakończenia terminu dobowego (np. tzw. doba hotelowa rozumiana jest co prawda także jako element cyklu 24-godzinnego, jednak zazwyczaj nie rozpoczyna się o północy).


Terminy oznaczone w tygodniach

Termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.


Terminy oznaczone w miesiącach

Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.


Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści.

 

Terminy oznaczone w latach

Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

 

Jeżeli termin jest oznaczony w latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, rok liczy się za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.


We wszystkich ww. przypadkach należy pamiętać, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego, przy czym – jak słusznie zauważył NSA w wyroku z dnia 17 października 2007 roku w sprawie I OSK 60/07 – soboty nie można uznać w obecnym stanie prawnym za dzień ustawowo wolny od pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »