Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szukanie kupca na własną rękę zajętego przez komornika mieszkania

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-04-19

Mieszkanie mojego znajomego zajął komornik. W tej chwili jest wyznaczony termin drugiej licytacji. Czy kolega może szukać kupca na własną rękę i sprzedać nieruchomość poza licytacją za wyższą cenę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie podał mi Pan szczegółów dotyczących postępowania egzekucyjnego. Postaram się mimo to w sposób należyty odnieść do opisanego problemu.

Zacznę od omówienia przepisów prawnych w tym zakresie. Rozumiem, że obecny etap postępowania egzekucyjnego to II licytacja. Z uwagi na to, zgodnie z treścią art. 983 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w myśl artykułu poprzedzającego albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomością rolną, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość.

Natomiast zgodnie z art. 984 § 1 jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku gdy osoby określone w art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

Po bezskuteczność ww. czynności, na podstawie art. 985 § 1, jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

Z uwagi na powyższe wskazuję, iż niestety postępowanie egzekucyjne toczy się w myśl zasady dura lex, sed lex. Jedyną osobą uprawnioną do umorzenia postępowania egzekucyjnego, a więc także zniesienia licytacji jest wierzyciel. Dłużnik niestety w tym wypadku nie ma nic do powiedzenia. Szansą na stosowne rozwiązanie i wypracowanie kompromisu był pierwszy etap postępowania egzekucyjnego, a więc czas po zawiadomieniu dłużnika o przystąpieniu do egzekucji. Na obecnym etapie, tj. licytacji, jedyną możliwość zawieszenia, czy nawet umorzenia postępowania jest dobra wola i wniosek wierzyciela w tym zakresie.

Natomiast zgodnie z treścią art. 981 jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. Mając na uwadze stan faktyczny sprawy, niniejsze rozwiązanie może być dla Pana pomocne. Zgodnie z postanowieniem SN z dnia 9 sierpnia 2000 r. Stosowanie do art. 981 dłużnik wezwany do spełnienia świadczenia przez komornika, w trybie art. 923, ma możliwość zapobieżenia sprzedaży licytacyjnej tylko do zamknięcia przetargu. Jest to końcowy termin, w którym dłużnik może przez zapłatę długu i kosztów postępowania spowodować umorzenie egzekucji z nieruchomości (sygn. akt I CKN 761/00).

Podsumowując, w postępowaniu egzekucyjnym komornik sądowy działa jedynie na wniosek wierzyciela. Możliwe jest zawieszenie, a nawet umorzenie postępowania, jednak musi to być zainicjowane przez wierzyciela. Mając powyższe na względzie, w przypadku nie spełnienia przez Państwa przesłanek z art. 981, tj. braku spłaty całości zobowiązania, proponuję kierować wszelkie pisma oraz propozycje właśnie do wierzyciela. Jeżeli mają Państwo kupca, który kupi nieruchomość po wyższej wartości, a więc będą Państwo w stanie spłacić wierzyciela, to proszę wszelkie propozycje kierować właśnie do niego. Komornik sądowy bowiem nie jest władny do prowadzenia negocjacji ani przyjmowania takich propozycji. Jedyną możliwością uniknięcia dalszych licytacji jest bowiem dobra wola wierzyciela.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »