Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2019-08-02

Znajomy pożyczył ode mnie kilka tysięcy złotych i miał je oddać za kilka dni. Parę razy dzwonił, przesuwał termin, przysyłał SMS-y. Potem kontakt się urwał. Nie znam jego aktualnego adresu (podobno przeprowadził się do innej miejscowości), mam tylko jego numer telefonu i SMS-y, które do mnie wysłał. Czy jest szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Korespondencja elektroniczna może być dowodem, więc warto ją zabezpieczyć. Należy także zastanowić się nad tym, w jakim postępowaniu może szczególnie przydać się Pańska wiedza o sytuacji (włącznie z dowodami). Sama umowa pożyczki – art. 720 i następne Kodeksu cywilnego – wskazywać może na postępowanie cywilne, przeprowadzane według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zachowanie pożyczkobiorcy pozwana obawiać się, a przynajmniej przypuszczać, że ów pożyczkobiorca przynajmniej zrezygnował z wypełnienia obowiązku zwrotu pożyczki u Pana zaciągniętej – o ile w ogóle miał taki zamiar. Nie sposób (przynajmniej w oparciu o dostępne mi informacje o tej, dla Pana trudnej, sytuacji) jednoznacznie stwierdzić, że doszło do wyłudzenia – to jest przestępstwa stypizowanego w art. 286 Kodeksu karnego (skrótowo: K.k.). Szczególnie dlatego (ewentualne) przedstawienie problemu organom ścigania powinno zostać nazwane „powiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” (a nie „powiadomieniem o popełnieniu przestępstwa”); istotne może być także to, że bezzasadne lub fałszywe powiadomienie o przestępstwie lub jego sprawcy samo w sobie może stanowić przestępstwo (art. 234 K.k., art. 238 K.k.). Przedstawienie problemu – możliwie jak najbardziej rzeczowo, z ograniczaniem przejawów emocji – jest ważniejsze od „ferowania wyroków”. Pożyczka nie została zwrócona, pożyczkobiorca prawdopodobnie unika kontaktów z Panem – takie okoliczności mogą zasadnie niepokoić. Gdy będzie to możliwe, pożyczkę należy wypowiedzieć (na piśmie) – to bardzo ważne (zwłaszcza w sytuacjach dyskusyjnych).

Za przedstawieniem problemu organom ścigania przemawia już sam fakt trudności w skontaktowaniu się z pożyczkobiorcą. Wprawdzie można podjąć (np. w urzędzie miasta) próby pozyskania danych adresowych z centralnych baz danych, ale różnie bywa z ich udostępnianiem (nie tylko z uwagi na nowe regulacje z zakresu ochrony danych osobowych). Czasami trzeba uzyskać zgodę sądu na pozyskanie danych osobowych.

Znajomość nazwy miejscowości, do której (podobno) przeprowadził się pożyczkobiorca, mogłaby ułatwić znalezienie go. Proszę jednak brać pod uwagę możliwe trudności (a nawet problemy). Czasami burzliwa rozmowa „wymyka się spod kontroli”; wtedy nietrudno o bardzo poważne skutki (także w zakresie możliwej odpowiedzialności prawnej). Co więcej, zdarzają się ludzie tak bardzo zdeprawowani, że kierują fałszywe oskarżenia przeciwko komuś innemu – np. starającemu się odzyskać pożyczone pieniądze. Zdarzają się powiadomienia (i to całkowicie fałszywe, a więc oszczercze) np. o nękaniu (art. 190a K.k.) lub o groźbach bezprawnych – art. 190 K.k. (szczególnie w przypadku grożenia popełnieniem przestępstwa), art. 191 K.k. (np. wymuszanie zwrotu długu). Czasem jedno fałszywe oskarżenie sprawia, że problemy ma ktoś pomówiony; należy zakładać możliwość udowodnienia prawdy, ale straconych sił, pieniędzy (np. na zaangażowanie adwokata) i czasu najczęściej nie udaje się odzyskać (zwłaszcza czasu spożytkowanego na „odkręcaniu” sprawy). Ponadto w postępowaniu karnym może zostać ustalony adres sprawcy (dłużnika).

Jak widać, rozsądne względy przemawiają za powiadomieniem organów ścigania – zwłaszcza prokuratury, bo w policyjnych jednostkach organizacyjnych (szczególnie małych lub z niewielką liczbą funkcjonariuszy) różnie bywa z przyjmowaniem zgłoszeń (zwłaszcza dotyczących „nieporozumień” lub „drobnych problemów”). Organa ścigania powinny być w stanie szybko „namierzyć” sprawcę, w czym może pomóc wskazanie posiadanych przez Pana dowodów (w tym korespondencji elektronicznej) oraz informacji.

Proszę pamiętać o tym, że pokrzywdzony przestępstwem jest uprawniony wytoczyć powództwo cywilne w sprawie karnej; należy to uczynić przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy w sprawie karnej (np. spotyka się pozwy cywilne w aktach kierowanych do sądu karnego przez oskarżyciela publicznego, jeżeli pozew został przez organa ścigania otrzymany w trakcie prowadzenia postępowania przygotowawczego). Pokrzywdzony jest uprawniony zgłosić swój udział (w postępowaniu przed sądem karnym) jako oskarżyciel posiłkowy (wspierający oskarżyciela publicznego). Sensowne może okazać się także wnioskowanie o orzeczenie nawiązki przez sąd karny; w sensie ekonomicznym chodzi o uzyskanie należnego świadczenia majątkowego (np. kwoty pieniężnej), a nie o otrzymanie „bonusu” (skrótowo: uzyskanie nawiązki lub żądanego w powództwie cywilnym świadczenia).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Pozbawienie żony samodzielnego zarządu majątkiem a odpowiedzialność za nowe długi

Mój brat ma postanowienie sądu o pozbawieniu żony samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym z powodu notorycznego zaciągania długów. Obecnie jego...

 

Przeniesienie własności nieruchomości w przypadku braku spłaty pożyczki

Żona zaciągnęła pożyczkę od osoby trzeciej z klauzulą – w razie jej niespłacenia w wyznaczonym terminie stawi się u notariusza...

 

Spłata długów spółki z o.o. przez członków zarządu

Mojemu ojcu oraz bratu, jako członkom zarządu spółki z o.o., która nie była w stanie spłacić długów wobec innej firmy, wytoczono sprawę osobowo...

 

Oddanie części pożyczki - jak otrzymać całość?

Pożyczyłem byłem dziewczynie łącznie 45 tys. zł w ciągu 1,5 roku. Nie mieliśmy umowy pisemnej, pozostały tylko rozmowy na portalu społecznościowym...

 

Wpadłam w pętlę kredytową

Wpadłam w pętlę kredytową. Pół roku temu zaufałam firmie oddłużeniowej, która zamiast mi pomóc pogłębiła mój dług (prawie dwukrotnie). Moje...

 

Odpowiedzialność męża za kredyty wzięte przed rozdzielnością majątkową

Rok temu otworzyłam działalność gospodarczą. W tym czasie mieliśmy z mężem wspólnotę majątkową. Pół roku temu przeprowadziliśmy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »