Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym a żądania firmy windykacyjnej

Marek Gola • Opublikowane: 2018-02-23

W 2013 r. otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z zaciągnięciem kredytu w 2000 r. W terminie wniosłam sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z powodu przedawnienia. Chodziło o kredyt zaciągnięty przeze mnie w 2000 r. Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wyjechałam za granicę. Czy dochodzenie ode mnie należności po 13 latach jest zgodne z prawem? Czy firma, która wykupiła mój dług od banku, mogła skierować sprawę do komornika, a on miał prawo zablokować moje konto? Nadmieniam, że po moim wyjeździe nikt nie odbierał kierowanej do mnie korespondencji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż wierzyciel sam decyduje, kiedy dochodzi należności, i czy w ogóle jej dochodzi. Nie ma zatem znaczenia, kiedy kieruje powództwo o zapłatę do sądu. Sam bowiem stwarza dla siebie zagrożenie polegające na podniesieniu zarzutu przedawnienia, jak stało się w Pani przypadku.

Na Pani miejscu teraz dążyłbym jednak do ustalenia, co się stało ze sprawą po wniesieniu przez Panią sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeżeli sprzeciw od nakazu zapłaty został wniesiony zgodnie z przepisami prawa, tj. czynił zadość warunkom formalnym, to nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym upadł (nie występuje w obrocie prawnym). Jednakże zdarzają się przypadki, kiedy firmy windykacyjne po skutecznym wniesieniu powództwa kierują do sądu pismo, w którym oświadczają, iż wycofują roszczenie z sądu. Wówczas ma Pani prawo po pierwsze nie wyrazić na to zgody, a po drugie domagać się zwrotu poniesionych kosztów sądowych.

Wyjeżdżając z kraju i nie wskazując nowego adresu dla doręczeń, na pewno sobie Pani zaszkodziła, albowiem nie ma Pani wiedzy, jak zakończyło się postępowanie. Zasadnym jest zatem ustalenie obecnie wyniku wymienionego postępowania. Zapytanie o sprawę powinno być skierowane do sądu, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a jeżeli by to tzw. e-sąd – do sądu Pani miejsca zamieszkania (przed wyjazdem za granicę), jako właściwego do rozpoznania sprawy po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Komornik nie może jedynie na wniosek wierzyciela, bez tytułu wykonawczego (prawomocny wyrok zasądzający od Pani na rzecz powoda, prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym) podejmować jakichkolwiek czynności. Konieczne jest przedłożenie komornikowi tytułu wykonawczego będącego podstawą wszczęcia i dalszego prowadzenia egzekucji.

Jeżeli skutecznie wniosła Pani sprzeciw od nakazu zapłaty, być może powództwo zostało oddalone. By móc wskazać Pani dalsze kroki postępowania, w pierwszej kolejności musi Pani ustalić treść wyroku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »