Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Autor: Adam Dąbrowski

Moja mama ma za kilka dni pierwszą sprawę o upadłość konsumencką. Dostała SMS-a od banku, że przekazuje on sprawę do komornika, jeśli mama nie zacznie spłacać 2000 zł miesięcznie. Mama nie ma majątku, jej mieszkanie należy do wnuczki. Na stare sprzęty AGD nie ma rachunków. Co może zająć komornik? Jak mama ma się bronić? Dodam, że ma ok. 1000 zł emerytury.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Wiadomość od banku to ostrzeżenie. Bank w istocie może skierować sprawę do egzekucji sądowej (do komornika). Jeżeli mama nie ma majątku, to w zasadzie nie ma czego się obawiać. Komornik na wniosek banku zastosuje środki przez niego wskazane. Zasadniczo może wskazać zajęcie rzeczy ruchomych w miejscu zamieszkania mamy oraz zajęcie jej świadczenia w ZUS-ie, ewentualnie wskaże zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego.

Co może zająć komornik dłużnikowi?

Zajęcie i egzekucja z mieszkania jest niemożliwa – bo mieszkanie nie jest mamy. Pieniądze na rachunku bankowym są wolne od zajęcia do kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie minimalne wynagrodzenie to 2250 zł, a zatem kwota wolna to 1687,50 zł. Kwota ta obowiązuje w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie. Przy zajęciu komorniczym emerytury i renty kwota wolna od zajęcia liczona jest od kwoty netto. Mówi o tym art 141 punkt 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: „jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, o której mowa w ust. 1, potrąceń i egzekucji nie dokonuje się”. Dotyczy tego także art. 139. ust. 1: „ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141”.

Kwota emerytury wolna od potrąceń i egzekucji

Kwota emerytury wolna od potrąceń i egzekucji wynosi 825 zł netto – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami). Kwota ta je waloryzowana od 1 marca każdego roku kalendarzowego. Przed zajęciem nie ma skutecznej obrony. Jeżeli bank dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko mamie, to tylko od jego woli zależy, czy będzie egzekucja, czy nie. Mam nie ma na to wpływu. W zasadzie jedyny sposób na uniknięcie komornika to płacenie tak, jak bank żąda lub innych uzgodnionych z bankiem kwot. Wszczęcie egzekucji to dodatkowe koszty dla mamy, jakie naliczy komornik. Komornika dokonuje zajęcia rzeczy ruchomych pod adresem wskazanym przez wierzyciela jako adres zamieszkania. Dłużnik powinien poinformować komornika o tym, że dana rzecz nie należy do niego, ale do konkretnej osoby (imię, nazwisko, adres). Trzeba przypilnować, by informacja o tym znalazła się w protokole zajęcia. Obowiązkiem komornika jest zawiadomienie osób wskazanych przez dłużnika jako właścicieli rzeczy. Na podstawie art. 841 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa”. Można także zwrócić się do wierzyciela. Wniosek do wierzyciela o zwolnienie rzeczy spod egzekucji powinien zawierać dokument własności, najlepiej dowód zakupu danej rzeczy. Pozwoli to zwolnić rzecz spod egzekucji bez procesu. Tutaj jednak zwłoka wierzyciela może doprowadzić do tego, że inne działania w tym proces okażą się już zbędne, bo komornika dokona sprzedaży. Należy obecnie skupić się na uzyskaniu zgody sądu na upadłość konsumencką. Taka upadłość wyeliminowałaby egzekucję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info