Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata kredytu wziętego przez pełnomocnika

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-09-17

Kilka lat temu założyłem firmę, a potem wyjechałem za granicę do pracy. Firmę pozostawiłem ojcu i dałem mu pełnomocnictwo do jej prowadzenia. Ojciec wziął kredyt na firmę i go nie spłacił. Nie rozumiem, czemu komornik ściąga teraz pieniądze z nas obu. Czy jest jakaś możliwość, żeby tylko ojca obciążyć spłatą tego kredytu?

zdjęcie prawnika
Łukasz Obrał

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Trudno będzie w Pana przypadku sprawić, aby postępowanie egzekucyjne nie było prowadzone przeciwko Panu.

 

Pana ojciec, działając w Pana imieniu, zawarł umowę z bankiem. Ustanowiwszy na rzecz Pana ojca pełnomocnictwo, umocował Pan go do działania w Pana imieniu, a skutki prawne zawartych na podstawie pełnomocnictwa umów obciążają bezpośrednio Pana jako osobę reprezentowaną przez pełnomocnika.

 

Stosownie do art. 95 § 1 Kodeksu cywilnego: „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela”.

 

Natomiast według § 2 tego artykułu: „Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego”.

 

Jeżeli więc Pana ojciec zawarł umowę kredytu w Pana imieniu, w granicach umocowania, to stał się Pan dłużnikiem banku i był Pan zobowiązany do spłaty kredytu zgodnie z umową zawartą w Pana imieniu przez ojca. Skoro więc nie wywiązał się Pan z umowy (którą zawarł Pana ojciec w Pańskim imieniu), wierzyciel (bank) mógł skierować postępowanie egzekucyjne przeciwko Panu. Właśnie dlatego, że Pana ojciec jako pełnomocnik zawarł umowę kredytu w Pana imieniu, a Pan nie wywiązał się ze zobowiązania, egzekucja prowadzona jest przeciwko Panu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Nie pisze Pan w pytaniu, czy Pana ojciec jako pełnomocnik, zawierając umowę, działał w granicach umocowania. Jeżeli przekroczył on umocowanie, wówczas ma Pan prawo żądać odszkodowania za rzeczywistą stratę, jaką Pan poniósł, i za utracone korzyści (art. 103 § 3 K.c.).

 

Według art. 103 § 1 K.c.: „Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta”.

 

Bank, który udzielił kredytu, zapewne zweryfikował pełnomocnictwo, jakie udzielił Pan ojcu, a także dane o Pana firmie. Z pewnością prócz pełnomocnictwa Pański ojciec musiał przedłożyć dokumenty związane z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą.

 

Jeżeli więc Pana ojciec działał w granicach umocowania, a Pan nie wywiązał się z zobowiązania, to postępowanie egzekucyjne może być prowadzone przeciwko Panu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »