Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata kredytu zaciągniętego na ojca

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-16

W roku 2004 zaciągnąłem kredyt bankowy z ówczesną dziewczyną. Pieniądze z kredytu otrzymał mój ojciec, który zobowiązał się do spłaty. Przez te lata myślałem, że coś spłaca, ale okazało się, że nie. Sprawa trafiła do komornika. Ja od 2011 r. mieszkam za granicą, założyłem rodzinę. W ubiegłym roku skontaktowałem się z komornikiem i ustaliliśmy spłatę w ratach po 600 zł, ale ojciec oczywiście nic nie spłacił. Policja kontaktowała się z rodziną żony, pytając o mnie. Co mi grozi w tej sytuacji? Czy muszę spłacić za ojca ten kredyt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu karnego (K.k.).

Wobec braku spłaty kredyty aktualnie prowadzone jest wobec Pana postępowanie egzekucyjne. Co gorsza, wypytuje o Pana policja.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż nie ma znaczenia, co Pan zrobił z pieniędzmi uzyskami z kredytu, komu je Pan przekazał i kto „teoretycznie” miał kredyt spłacać. Zgodnie z umową kredytu to Pan i Pana ówczesna partnerka jesteście zobowiązani do spłaty kredytu. Kredytodawcę nie interesuje, kto dysponował pieniędzmi po podpisani kredytu. Dla kredytodawcy istotne jest, że kredyt nie został spłacony. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby zostało podpisane porozumienie trójstronne: pomiędzy Panem, kredytodawcą, a Pana ojcem, na mocy którego to Pana ojciec byłby zobowiązany do spłaty kredytu. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca, a wszelkie uzgodnienia, które czynił Pan z ojcem, były jedynie uzgodnieniami pomiędzy Panem a ojcem.

Z uwagi na to Pan i Pana ówczesna partnerka jesteście zobowiązani do spłaty kredytu. Na ten moment powinien Pan spróbować dowiedzieć się, czy nie jest przeciwko Panu prowadzone postępowanie karne. Wskazuje Pan bowiem, że pytała o Pana policja, a to może świadczyć o tym, że wierzyciel (kredytodawca lub firma windykacyjna) złożyła zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 K.k. Odpowiedzialność karna z art. 286 § 1 K.k. jest możliwa wówczas, gdyby wprowadził Pan w błąd instytucję bankową udzielającą Panu kredytu. Wprowadzenie w błąd może przy tym polegać na podjęciu działań podstępnych, mających na celu wprowadzenie banku w mylne wyobrażenie o określonym stanie rzeczy, w tym przypadku co do Pana sytuacji finansowej.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2000 r., sygn. V KKN 207/00, „niekorzystne rozporządzenie mieniem, jako skutek oszustwa, ogólnie rzecz ujmując, oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, chociaż nie musi polegać na spowodowaniu efektywnej szkody. Termin „mienie” używany jest w znamionach przestępstwa oszustwa jako synonim majątku, a więc całokształtu sytuacji majątkowej danego podmiotu”.

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjnego w Łodzi w wyroku z dnia 29 kwietnia 1999 r., sygn. aka 48/99, w którym wskazano, iż „do przypisania oszustwa konieczne jest ustalenie, że występując o udzielenie pożyczki, kredytu lub innego płatnego świadczenia, sprawca działał z zamiarem jego niezwrócenia lub niespłacenia. Należy dodać, że sam fakt zadłużenia nie może decydować o zamiarze wyłudzenia, a dopiero powiązanie różnych okoliczności związanych z zawieranymi umowami kredytowymi lub innymi transakcjami może pozwolić na wyprowadzenie wniosków o zamiarze oskarżonego.”

Trzeba zatem zadać sobie pytanie, od kiedy występuję problemy z płatnością? Czy sytuacja taka ma miejsce od samego początku, czy też po upływie określonego czasu od zawarcia umowy kredytu i po spłacie kilku lub kilkunastu rat kredytu.

Niestety, ale Pańska sytuacja nie jest łatwa, albowiem kredytodawca ma prawo pociągnąć Pana na pewno do odpowiedzialności cywilnej, co już uczynił, a po drugie – być może istnieje zagrożenia odpowiedzialnością karną, ale to wymaga oceny Pana zachowania po podpisaniu umowy, pod kątem w szczególności spłaty kredytu po zawarciu umowy. Zachodzi nadto pytanie, na jakiej zasadzie przekazał Pan ojcu uzyskane z kredytu środki, czy była to pożyczka, jeżeli tak, czy była na to zawarta umowa pisemna, czy też była to darowizna. Bardziej jednoznaczna ocena Pańskiej sytuacji byłaby możliwa po analizie materiałów w sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »