Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata długów spółki z o.o. przez członków zarządu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-07-22

Mojemu ojcu oraz bratu, jako członkom zarządu spółki z o.o., która nie była w stanie spłacić długów wobec innej firmy, wytoczono sprawę osobowo i zasądzono solidarnie dla dwóch osób wyrok spłaty długów firmy. Ojciec nie ma dochodów, komornik pobiera pieniądze z konta brata. Odsetki ustalone przez komornika są tak wysokie, że znacznie przekraczają kwotę pobieraną, dług jest stale coraz większy i nie do spłacenia. Brat konsultuje się z prawnikiem już kilka lat i dotychczas nie ma żadnego sposobu na upadłość konsumencką, zmianę wyroku na indywidualny dla ojca, przedawnienie. Bardzo proszę o pomoc, być może są prawnicy, którzy potrafią coś zdziałać w tak trudnych sprawach, ale nie wiem, jak znaleźć właściwą kancelarię.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli chodzi o samą istotę sprawy i odpowiedzialność członków zarządu przewidzianą art. 299 Kodeksu spółek handlowych, to jest ona odpowiedzialnością solidarną, stąd też jeżeli Pana ojciec i brat byli członkami zarządu spółki, niestety odpowiadają obaj za jej niezapłacone zobowiązania.

Rzeczywiście jeżeli egzekucja nadal się toczy, to nie ma szans, aby zobowiązania stwierdzone wyrokiem się przedawniły, bowiem dopiero w momencie umorzenia egzekucji zaczyna biec 10-letni termin przedawnienia.

Nie można także zmienić wyroku w taki sposób, aby tylko Pana ojciec odpowiadał za zobowiązania, skoro także brat był członkiem zarządu spółki.

Natomiast pisze Pan, że prowadzona jest egzekucja z rachunku bankowego Pana brata i są z tego tytułu regularne wpłaty. Sposobem na to, aby ta egzekucja nie była skutecznie kontynuowana, jest po prostu spowodowanie, aby na ten rachunek bankowy nie wpływały żadne pieniądze. Jeżeli komornik nie będzie miał z czego egzekwować należności, wkrótce umorzy egzekucję z powodu jej bezskuteczności.

Art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Gdyby tak się stało, byłaby szansa, że zobowiązanie się przedawni – o ile oczywiście wierzyciel nie złoży znów, w terminie lat 10, wniosku egzekucyjnego.

Wracając jednak do egzekucji z rachunku bankowego, podejrzewam, że na rachunek ten jest wpłacane cyklicznie wynagrodzenie Pana brata, więc poinstruuję, że Pana brat może pobierać wynagrodzenie do ręki. Art. 86 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. De facto zatem pracownik może się zwrócić do pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, a nie przez rachunek bankowy.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2003 r., w sprawie I PK 324/02, czytamy, że „wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 § 3 KP) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 § 2 KP)”. Tak więc jeśli Pana brat na piśmie nie zgodził się na przekazywanie wynagrodzenia na jego rachunek bankowy, to w ogóle pracodawca nie ma takiego prawa, jeżeli się zgodził, to powinien porozmawiać z pracodawcą, aby ten regulował mu wynagrodzenie w gotówce. Jest to sposób na uniknięcie egzekucji z rachunku bankowego, więc może warto spróbować w ten sposób.

Natomiast jeżeli chodzi o wskazanie Panu kancelarii, która podjęłaby się prowadzenia sprawy Pana brata, powiem, że ja osobiście uważam, iż zaangażowanie kancelarii na etapie, gdy istnieje tytuł wykonawczy, z którego wynika obowiązek zapłaty, byłoby tylko wydaniem pieniędzy na marne. Kancelaria nie jest w stanie zniweczyć na tym etapie solidarnej odpowiedzialności Pana brata i ojca. Niestety, ale tak to wygląda. Momentem, w którym profesjonalny pełnomocnik mógł próbować wybronić Pana brata przed taką odpowiedzialnością, był proces skutkujący wydaniem wyroku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Kredyt wzięty dla kogoś - jak odzyskać pieniądze?

Wzięłam kredyt bankowy na swoje nazwisko, ale pieniądze przekazałam ciotce na remont dachu. Zobowiązała się spłacać raty, ale nie płaci. Bank ode mnie...

 

Przeniesienie własności nieruchomości w przypadku braku spłaty pożyczki

Żona zaciągnęła pożyczkę od osoby trzeciej z klauzulą – w razie jej niespłacenia w wyznaczonym terminie stawi się u notariusza...

 

Szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy

Znajomy pożyczył ode mnie kilka tysięcy złotych i miał je oddać za kilka dni. Parę razy dzwonił, przesuwał termin, przysyłał SMS-y. Potem kontakt...

 

Oddanie części pożyczki - jak otrzymać całość?

Pożyczyłem byłem dziewczynie łącznie 45 tys. zł w ciągu 1,5 roku. Nie mieliśmy umowy pisemnej, pozostały tylko rozmowy na portalu społecznościowym...

 

Wpadłam w pętlę kredytową

Wpadłam w pętlę kredytową. Pół roku temu zaufałam firmie oddłużeniowej, która zamiast mi pomóc pogłębiła mój dług (prawie dwukrotnie). Moje...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »