Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spłacony cały dług i koszty komornicze, dlaczego komornik nie kończy egzekucji?

Wydaje mi się, że komornik mnie oszukał, dlatego proszę o sprawdzenie poprawności jego działań. Spłacam z niemałym trudem długi byłego męża, chociaż od rozwodu minęło 9 lat. Bank poinformował mnie o zajęciu komorniczym, od razu zadzwoniłam do komornika, żeby dowiedzieć się, jaką kwotą jestem obciążona. Już następnego dnia wpłaciłam cały dług plus koszty komornicze. Pani z biura komornika potwierdziła, że przelew jest na koncie i trzeba tylko zaczekać, żeby pieniądze zaksięgowano. Po 7 dniach bank poinformował mnie, że środki, która mi wpłynęły, znowu przelano komornikowi. Zdenerwowana zadzwoniłam do komornika, powiedziano mi, że oddadzą i nie mam się denerwować. Na drugi dzień sytuacja się powtórzyła – bank poinformował, że pieniądze z mojego konta poszły do komornika. Znowu zwróciłam się do komornika z pytaniem dlaczego nie poinformowali banku, aby już nie pobierał środków z mojego konta, bo cały dług został uregulowany. Otrzymałam odpowiedź, że komornik może to zrobić, jak zaksięguje mój pierwszy przelew i to będzie 14 dni. Już trzykrotnie ściągnięto środki z mojego konta, a to nie wszystko – za każdym razem mój bank od przelewów do komornika nalicza sobie prowizję 8 zł, a ja nie jestem zamożna i muszę ciężko pracować, żeby sobie z tymi długami poradzić. Kosztowało mnie to już dodatkowo 30 zł. Dług jest spłacony, dlaczego więc komornik tak długo zwleka z zaksięgowaniem, czy to jest prawidłowe postępowanie? Dlaczego nie zgłosił do banku, żeby nie pobierano mi środków?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłacony cały dług i koszty komornicze, dlaczego komornik nie kończy egzekucji?

Termin przekazania przez komornika należności wierzycielowi

Zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych w kwestii terminu przekazania wierzycielowi wyegzekwowanych należności (art. 31) – należności wyegzekwowane z rachunku bankowego, rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową albo rachunku prowadzonego przez podmiot prowadzący działalność maklerską, uzyskane w wyniku pierwszej wpłaty dokonanej przez dłużnika zajętej wierzytelności, komornik przekazuje wierzycielowi nie wcześniej niż w 7 dniu i nie później niż w 14 dniu od dnia ich otrzymania (…). Pozostałe wyegzekwowane należności komornik przekazuje wierzycielowi w terminie 4 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych i rentowych komornik przekazuje wierzycielowi wyegzekwowane należności niezwłocznie, niezależnie od sposobu ich wyegzekwowania.

Komornik więc ma 7 dni na przekazanie środków wierzycielowi, na którego rzecz zajął je z Pani konta. Dopóki komornik tego nie zrobi, wierzyciel wciąż jest niezaspokojony i nie zlecił komornikowi zakończenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na spłatę należności. Komornik działa na wniosek wierzyciela, stąd wciąż jest to zajecie, bo wierzyciel nie poinformował komornika o spłacie należności, gdyż komornik zapewne nie przekazał mu zajętych środków.

W Pani sytuacji warto samemu skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem i przekazać mu dowód wpłaty oraz poprosić o poinformowanie komornika o spłacie całego długu i zwolnienie zajętego rachunku bankowego.

Zwrot nadpłaconych środków dłużnikowi

W dalszej kolejności na piśmie należy zwrócić się do komornik o zwrot nadpłaconych kwot, odsetek od nich i niesłusznie zapłaconych prowizji bankowych. Warto pismo takie napisać za pośrednictwem prawnika by komornik potraktował jej poważnie.

Warto zaznaczyć, że jeżeli komornik dopuści do opóźnienia w przekazaniu wyegzekwowanych należności, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie, chyba że nieprzekazanie należności było spowodowane zdarzeniami przewidzianymi w ustawie, a w szczególności zawieszeniem postępowania egzekucyjnego lub wstrzymaniem wykonalności tytułu wykonawczego przez sąd. O każdym przypadku opóźnienia przekazania należności przekraczającego 7 dni komornik zawiadamia prezesa właściwego sądu rejonowego.

Wspomniała Pani również, że spłaca długi męża, warto to również przeanalizować i sprawdzić, czy to, że je Pani spłaca, jest zasadne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »