Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spłacenie długu przed uprawomocnieniem przysądzenia nieruchomości

Autor: Marcin Sądej

Posiadam egzekucję nieruchomości, gdzie odbyła się już licytacja i nabywca wpłacił już całą kwotę wylicytowanej nieruchomości. Przyszła już wiadomość, że sąd przysądził nieruchomość nabywcy, ale jeszcze nie uprawomocniło się to przysądzenie. Czy jeśli spłaciłbym cały dług przed uprawomocnieniem się tej decyzji sądu, to komornik lub wierzyciel mogą cofnąć całą egzekucję i nieruchomość zostanie w moim posiadaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłacenie długu przed uprawomocnieniem przysądzenia nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości

W opisanej sprawie należy odnieść się do przepisów stanowiących o egzekucji z nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Art. 923 Kodeksu postępowania cywilnego: „Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania”.

Art. 924 § 2: „W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji w inny sposób niż przez umorzenie komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na komorniku”.

W konsekwencji na tym etapie dopuszczalne jest zakończenie egzekucji z nieruchomości na skutek umorzenie postępowania.

Art. 980: „Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę”.

Art. 981: „Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję”.

Umorzenie egzekucji

W konsekwencji przepis dopuszczają również umorzenie egzekucji, jeżeli zapłata długo nastąpi przed zamknięciem przetargu.

Art. 987: „Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego albo referendarz sądowy, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników”.

Art. 991 § 2: „Sąd odmówi również przybicia, jeżeli postępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie”.

Art. 995: „Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości”.

Art. 998 § 1: „Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności”.

Odpowiadając zatem na postawione pytanie, należy wskazać, że na tym etapie – kiedy zostało wydane postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości – nie ma możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego na skutek zapłaty długu. Przepisy przewidują takie możliwości jedynie na wcześniejszych etapach postępowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »