Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-07-19

Spłacam za byłą małżonkę kredyt od kilku lat (kredyt hipoteczny na nas oboje w związku z zakupem domu po 50% udziałów – mieliśmy rozdzielność majątkową). Teraz otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji związanego z orzeczeniem sądowym o zwrocie kosztów procesu i wydanym postanowieniem o klauzuli wykonalności. Czy mogę podnieść, że spłacam raty kredytu i to była małżonka jest mi winna pieniądze? Jeżeli tak, to jak mogę to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Postępowanie o zwrot kosztów

Niestety nie ma takiej możliwości, bowiem ewentualny regres o spłatę kredytu nie jest przedmiotem tego postępowania. Jeżeli otrzymał Pan postanowienie w zakresie zwrotu kosztów procesu i nie zostało ono przez Pana zaskarżone lub stało się prawomocne, to jest to skuteczny tytułu wykonawczy, który może być podstawą do wszczęcie egzekucji.

Jeżeli egzekucja została już wszczęta, to jedyną możliwością umorzenia postępowania jest wniosek wierzyciela, a więc żony w tym zakresie.

Umorzenie postępowania

Zgodnie z treścią art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego „organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Z uwagi na to, tylko w przypadku powyższych przesłanek postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone.

Podstawą jednak umorzenia egzekucji jest wniosek wierzyciela. Zgodnie bowiem z założeniami postępowania egzekucyjnego, to wierzyciel jest osobą decyzyjną i komornik działa na jego polecenie i wniosek. Pierwszym więc, wskazanym przez ustawodawcę podmiotem, który może żądać umorzenia postępowania w całości lub w części jest wierzyciel jako ten, który decyduje o przebiegu postępowania. Artykuł 825 wskazuje jednak przypadki, kiedy wierzyciel nie jest samodzielnym dysponentem postępowania egzekucyjnego, tj. w przypadku wszczęcia z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. W takiej sytuacji sąd lub organ musi zaaprobować wniosek wierzyciela.

Porozumienie z byłą żoną

Z uwagi na to, a także praktykę sądową, proponuję, aby porozumiał się Pan z byłą żoną i zaproponował, iż jeżeli złoży wniosek o umorzenie postępowania, to Pan np. nie będzie dochodził w drodze osobnego procesu o zwrot zapłaconych rat, bowiem ma Pan do tego skuteczne uprawnienie.

Komornik bowiem nie bada zasadności złożonego wniosku i jeżeli wskaże mu Pan nawet na okoliczność braku spłaty kredytu przez żonę, to niestety taka informacja nie będzie wywoływać skutków prawnych.

Proszę więc ewentualnie porozumieć się z byłą żoną w tym zakresie, bo ona może złożyć skuteczny wniosek o umorzenie egzekucji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »