Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek w USA i niepozostawienie spadkobierców

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2011-05-04

Niedawno zmarł w USA brat mojego ojca. Nie pozostawił spadkobierców. Co powinien zrobić mój tata, by nabyć prawo do spadku? Dodam, że tata mieszka w Polsce.

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Sposób uregulowania sprawy spadkowej po zmarłym w USA zależy w zasadzie od tego, czy był w dniu śmierci obywatelem polskim, czy nie, czy spadek po zmarłym znajduje się na terenie RP, czy USA.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12.11.1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290), art. 34 „w sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci”. Oznacza to, że właściwe będzie prawo kraju, którego dana osoba jest obywatelem. Jeśli zmarły był obywatelem Polski lub nawet jednocześnie obywatelem innego państwa, to zgodnie z art. 2 § 1 tejże ustawy „obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa”.

 

Jeżeli zmarły miał obywatelstwo polskie – mógł mieć także amerykańskie, wówczas sprawa będzie mogła być rozpatrywana według prawa polskiego. Art. 1108 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi podstawę ustalenia jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego. Z kolei art. 1108 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje fakultatywną jurysdykcję sądów polskich, uznając za decydujący łącznik obywatelstwo polskie spadkodawcy. Obywatelstwo spadkodawcy ustala się według stanu w chwili śmierci. W świetle tego przepisu nie mają wpływu na istnienie jurysdykcji krajowej: miejsce otwarcia spadku, tj. ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (por. art. 1103 pkt 3), miejsce, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy (por. art. 1108 § 2), jak również obywatelstwo i miejsce zamieszkania wnioskodawcy i spadkobierców.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zmarły nie pozostawił testamentu, więc dziedziczenie odbędzie się według przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Art. 932 w § 1 wskazuje osoby, które należą do drugiej grupy spadkobierców ustawowych (uzupełnia go art. 934). Małżonek znajduje się zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie spadkobierców ustawowych. Wielkość jego udziału określona została w sposób sztywny, niezależnie od tego, ilu pozostałych krewnych spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia i w każdym przypadku wynosi jedną drugą. Druga połowa majątku spadkowego przypada rodzicom spadkodawcy, rodzeństwu spadkodawcy albo też rodzicom i rodzeństwu. Ustawa szczegółowo określa wielkość udziałów w sytuacji, gdy: do dziedziczenia obok małżonka dochodzą i rodzice i rodzeństwo (art. 933 § 1); do dziedziczenia dochodzi tylko jedno z rodziców oraz rodzeństwo (art. 933 § 2); do dziedziczenia obok małżonka dochodzą jedynie rodzice albo jedynie rodzeństwo (art. 933 § 3).

 

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

 

Spadkobierca może także przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, co jest zalecane w przypadku, gdy nie ma się dokładnej wiedzy na temat zobowiązań spadkodawcy. Sposób przyjęcia spadku wpływa bowiem na odpowiedzialność za długi zmarłego.

 

Jeżeli natomiast zmarły był obywatelem USA, wówczas sprawa będzie może nie bardziej skomplikowana, ale z pewnością bardziej kosztowna – bo wymagająca albo osobistej wizyty w USA, albo wynajęcia pełnomocnika.

 

Jednakże i w tym przypadku przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują pewną „furtkę” umożliwiającą załatwienie sprawy spadkowej w Polsce.

 

Ze względu na potrzebę unikania negatywnych konfliktów jurysdykcyjnych i tym samym zapewnienia możliwości realizacji prawa do sądu, wprowadzono regulację tzw. jurysdykcji krajowej koniecznej art. (10991 Kodeksu postępowania cywilnego). Jurysdykcja konieczna ma miejsce, gdy sprawa wykazuje wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym i nie może zostać rozpoznana za granicą albo nie można by rozsądnie wymagać przeprowadzenia postępowania za granicą. Ponadto jurysdykcja taka istnieje w wypadku, gdy nastąpi odmowa uznania orzeczenia zagranicznego w Polsce, a sprawa rozstrzygnięta tym orzeczeniem wykazuje wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym.

 

Można powołać się na ten przepis i spróbować przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie w Polsce. Jurysdykcja krajowa stanowi jedną z bezwzględnych przesłanek procesowych. Sąd odrzuci pozew w razie stwierdzenia pierwotnego, tj. datującego się od wszczęcia postępowania braku jurysdykcji krajowej (i to niezależnie od chwili, w której brak ten się ujawnił).

 

Niezależnie od jurysdykcji niezbędnym dokumentem do uregulowania sprawy będzie akt zgonu oraz akt urodzenia taty – jako brata, aby potwierdzić przynależność do grona spadkobierców. Jeżeli jest jeszcze rodzeństwo albo rodzice zmarłego, odpowiednio – akty urodzenia rodzeństwa, jeżeli są wśród nich kobiety, które zmieniły stan cywilny – akty ślubu, oraz akt małżeństwa rodziców – jeśli żyją, lub ich akty zgonu, jeśli nie żyją.

 

Zgodnie z prawem polskim oświadczenie o przyjęciu spadku może być złożone przed sądem bądź notariuszem – opłata ok. 50 zł za oświadczenie i 50 zł za stwierdzenie nabycia spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »