Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłata jednego z wierzycieli

Marek Gola • Opublikowane: 2021-11-15

Nabyłam spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza. Złożyłam do sądu wykaz inwentarza. Długi przewyższają aktywa. Długi dotyczą zaległości podatkowych, ale też innych wierzycieli (bank, telefonia). Kwota aktywów to 5000 zł, natomiast kwota długów to 30 000 zł, w tym 25 000 zł dla urzędu skarbowego. Czy ja zatem mogę przekazać te 5000 zł do urzędu skarbowego przed wszczęciem przez urząd egzekucji, czy muszę poczekać na wszczęcie egzekucji, żeby nie było zarzutu wyboru wierzyciela przeze mnie? Moim zdaniem to nie miałoby sensu, bo przecież egzekucja to dodatkowy koszt, a jak już mam decyzję urzędu zobowiązującą mnie do zapłaty, to wiadomo, że zaraz będzie egzekucja.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłata jednego z wierzycieli

Spłata długów przez spadkobiercę

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi spadkowe, a nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił.

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

Spłata długów bez wyboru wierzyciela

Przekazując 5000 zł na US, pozbawi Pani możliwości zaspokojenia innych należności, co z kolei spowoduje ich pokrzywdzenie. Należałoby zatem ustalić, jaką kwotę stanowią wszelkie zadłużenia, następnie ustalić, jaki procent każdy dług ma w całości i taki procent spłacić z aktywów 5000 zł. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »