Śmierci współkredytobiorcy - Czy muszę spłacać kredyt?

Autor: Marek Gola

Parę lat temu znajoma miała problem finansowy i zgodziłam się jej pomóc – zostałam współkredytobiorcą kredytu dla niej. Pół roku temu znajoma zmarła. Wczoraj otrzymałam papiery od komornika o wszczęciu egzekucji. Przeżyłam szok! Okazało się, że kredyt nie został spłacony. Co mam robić? Nie mam tej umowy. Nie wiem, czy była ubezpieczona w razie śmierci? Mam 7 dni na odpowiedź komornikowi. Czy po śmierci znajomej muszę spłacać jej kredyt? Zmarła ma córkę.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność za kredyt

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż bez względu na to, kto był beneficjentem środków z kredytu (kto środki w rzeczywistości otrzymał), Pani odpowiedzialność za kredyt jest identyczna jak odpowiedzialność zmarłej koleżanki. Zarówno wobec Pani, jak i względem koleżanki (za jej życia) bank miał prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Co do zasady, banki wszczynają identyczne postępowanie windykacyjne wobec każdego ze współkredytobiorców. Banku, który udzielił Paniom kredytu, nie interesuje, która z Pań otrzymała środki z kredytu. Dla banku jest to nieistotne.

W przypadku wyegzekwowania przez komornika od Pani spłaty kredytu istotne znaczenie dla Pani interesu będzie miał przepis art. 376 K.c., zgodnie z którym – jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników.

Zobacz też: Wzięłam kredyt dla koleżanki

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dochodzenie roszczeń od spadkobierców

Innymi słowy, jeżeli z umowy kredytu wynikało, że każda z Pań ma prawo do 50% kredytu, to wówczas może Pani dochodzić od spadkobierców znajomej zapłaty owych 50%. Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż dochodzić roszczenia może Pan jedynie od spadkobierców znajomej, a to z kolei wymaga ustalenia, kto takim spadkobiercom jest. Jeżeli wie Pani, że znajoma pozostawiła po sobie córkę, wówczas wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, jako osoba mająca interes prawny, powinna Pani skierować do sądu właściwego dla miejsca śmierci znajomej, co z kolei pozwoli ustalić, kto jest spadkobiercom koleżanki.

Komornika także powinna Pani powiadomić o śmierci znajomej i córce, która jest spadkobiercą ustawowym koleżanki. Zachodzi jednak pytanie, czy córka koleżanki nie odrzuciła spadku, a jeżeli odrzuciła, kto wszedł w jej miejsce?

Reasumując, nie uchroni się Pani przed odpowiedzialnością. Jedyne, co może Pani teraz zrobić, to złagodzić jej skutki dochodząc od spadkobierców znajomej zwrotu połowy środków (mniemam, że taki był formalny podział środków, albowiem faktycznie to koleżanka wzięła całość).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »