Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozbieżności dotyczące wysokości długu

Autor: Marek Gola

Od kilku miesięcy spłacam zaległe alimenty u komornika dla funduszu alimentacyjnego. Na początku dług wynosił 17 000 zł, a teraz po kilku miesiąc spłat moje zadłużenie wynosi 18 000 zł. Nie rozumiem o co chodzi. Skąd wynikają takie rozbieżności dotyczące wysokości długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan dłużnikiem alimentacyjnym wobec funduszu alimentacyjnego. Na początku dług wynosił 17 000 zł, a w chwili obecnej dług wynosi 18 000 zł. Zastanawia się Pan w jaki sposób dług rośnie, skoro Pan go zaczął spłacać. Zastanawia się Pan, skąd takie rozbieżności.

Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest treść przepisu art. 805 K.p.c., zgodnie z którym:

„Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.”

Doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zawierającego informację o treści tytułu wykonawczego i wskazanego przez wierzyciela sposobu egzekucji, należy zaliczyć z kilku względów do jednej z najważniejszych czynności komornika: po pierwsze — czynność ta umożliwia dłużnikowi zapoznanie się z treścią tytułu wykonawczego, po drugie — od daty zawiadomienia dłużnika liczy się dla niego termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. Obowiązek przewidziany w art. 805 zmierza do zapewnienia dłużnikowi możliwości podjęcia obrony, spełnia więc podobną rolę, jak doręczenie pozwu w postępowaniu rozpoznawczym.

W zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji powinna być zamieszczona treść tytułu wykonawczego i wymienienie sposobu egzekucji.

W chwili obecnej powinien Pan skierować do komornika pismo, w którym wezwie Pan komornika do przedłożenia zestawienia wszelkich należności podlegających egzekucji z rozłożeniem ich na należność główną, odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego, a także wszelkie inne koszty.

Nadto należy domagać się informacji, czy Pańskie zadłużenie, prócz na skutek odsetek, rośnie, a jeżeli tak, to o jaką kwotę miesięcznie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »