Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przysądzenie nieruchomości po licytacji

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-25

Oczekuję na postanowienie z sądu w temacie przysądzenia nieruchomości. O licytacji dowiedziałam się, kiedy postanowienie o przybiciu było już prawomocne, z uwagi na sytuację zdrowotną nie byłam przez osobę odbierającą informowana o sytuacji, nie było mnie przy oszacowaniu wartości mieszkania, nie mogłam w toku postępowania bronić swoich praw. Zaznaczam, że nikogo nie upoważniałam, aby występował w tych sprawach w moim imieniu. Chcę napisać do sądu prośbę o przywrócenie terminu zażalenia na przybicie i zażalenie na postanowienie o przysądzeniu. Czy jest szansa na załatwienie tych spraw w ogóle?

zdjęcie prawnika
Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Przedstawiła Pani bardzo szczątkowy opis stanu faktycznego sprawy. Postanowienia o przybiciu wydane w tym trybie doręczane są zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 357 § 1 w zw. z art. 13 § 2. Wyjątkowo postanowienie o przybiciu sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, a mianowicie wtedy, gdy wcześniej sąd wstrzymał wydanie takiego postanowienia (por. uwagi do art. 988 § 2). Tryb doręczania postanowienia o przybiciu wydanego na posiedzeniu niejawnym został szczegółowo określony w komentowanym przepisie, należy zatem przyjąć, że art. 996 jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 357 § 2.

Wobec tego, że na postanowienie o przybiciu (o udzieleniu przybicia oraz o odmowie przybicia) przysługuje zażalenie, to jeżeli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, należy doręczyć je z urzędu wraz z uzasadnieniem (art. 357 § 2 w zw. z art. 13 § 2).

Zgodnie z art. 168 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego warunkiem przywrócenia terminu jest, aby niedokonanie czynności procesowej w terminie nastąpiło bez winy podmiotu składającego wniosek o jego przywrócenie. Brak winy w uchybieniu terminowi powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (por. m.in. orz. Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1972 roku, sygn. akt III CRN 448/71, OSPiKA 1972, nr 7–8, poz. 144) i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosownie do przepisu art. 394 § 2 termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się – w przypadku postanowienia ogłoszonego - od dnia jego ogłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy strona zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie (posiedzeniu jawnym). W niniejszej sprawie tego rodzaju wyjątek nie ma miejsca. Wykładnia art. 394 § 2 w zw. z art. 357 § 1 prowadzi do wniosku, iż warunkiem wniesienia zażalenia w terminie tygodniowym od doręczenia postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym jest wcześniejsze zażądanie przez skarżącego nadesłania mu postanowienia wraz z uzasadnieniem, zgłoszone w ciągu tygodnia od ogłoszenia przedmiotowego orzeczenia. Termin do żądania doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie, o którym mowa w art. 394 § 2 jest bowiem określony tylko wówczas, gdy strona jest zainteresowana przesłaniem jej orzeczenia z uzasadnieniem, skoro wydania odpisu samego postanowienia można się domagać w każdej chwili (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2006 r., sygn. akt III AUz 234/06).

Bardzo trudno będzie przywrócić termin do zaskarżenia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym. Musi Pani uprawdopodobnić przyczyny uchybienia terminowi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zastraszanie i niszczenie mienia z powodu niespłacania pożyczki

Jestem dłużnikiem, mam pożyczkę prywatną. Od kilku miesięcy nie płacę ustalonych rat, bo mnie nie stać (straciłem pracę). Niestety doszło do wybicia...

Wezwanie do wykupu weksla - podejrzenie wyłudzenia

Otrzymałem wezwanie do wykupu weksla od osoby, której nie znam i nie przypominam sobie, abym coś takiego podpisywał w ciągu ostatnich kilkunastu...

Problem z objęciem w posiadanie nieruchomości nabytej na licytacji

Dostałam postanowienie o przysądzeniu prawa do mieszkania z licytacji i spróbowałam się skontaktować z dłużniczką, ale prawdopodobnie...

Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza

W 2015 r. zmarła moja ciotka, o śmierci i zadłużeniu dowiedzieliśmy się przypadkiem po 5 miesiącach, zaraz ojciec (brat zmarłej) przyjął spadek...

Czy mogę dogadywać się z wierzycielami?

Mam ponad 20 spraw komorniczych na różne kwoty po bankructwie firmy. Odsetki i koszty egzekucyjne są większe niż podstawowe długi. Czy mogę dogadywać...

Odsetki w przypadku przegranej sprawy ze skargi pauliańskiej

Jestem pozwanym w sprawie ze skargi pauliańskiej i mam pytanie dotyczące odsetek w przypadku przegranej sprawy ze skargi pauliańskiej. Jak...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »