Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie udziału w mieszkaniu a egzekucja komornicza

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-12-13

Chciałbym przepisać część mieszkania na siostrę. Jest ono obciążone kredytem hipotecznym na ok. 50 tys. zł. Kredyt ten będzie normalnie spłacany, ale mam jeszcze inne zobowiązania i chcę dokonać takiego zapisu na wypadek komplikacji finansowych. Czy wtedy komornik będzie mógł dochodzić należności, jeżeli takie się pojawią? Podkreślam, że teraz nie mam żadnych długów. Jak duży musiałby to być udział w mieszkaniu, aby nikt nie mógł go zająć? Dodam, że prowadzę działalność gospodarczą w tym lokalu i chciałbym, aby planowane działania temu nie przeszkodziły.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości może być prowadzona tylko wtedy, gdy udział współwłaściciela wyrażony jest w ułamku w prawie własności tej nieruchomości (art. 196 Kodeksu cywilnego – dalej „K.c.”). Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 września 1966 r., III CZP 75/66 (OSNCP 1967, nr 1, poz. 14), obowiązujące przepisy nie wyłączają egzekucji z ułamkowej części nieruchomości rolnej. W aprobującej glosie B. Dobrzański wskazuje na potrzebę ograniczenia tej tezy w tym kierunku, że egzekucja może być prowadzona jedynie w takim wypadku, gdy część ułamkowa stanowi udział współwłaściciela (NP 1967, nr 7-8, s. 999). Tezę zaaprobował E. Wengerek (Przegląd orzecznictwa SN, NP 1968, nr 4, s. 635).

O wszczęciu egzekucji komornik zawiadamia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na równi z dłużnikiem (§ 126 rozporządzenia w sprawie czynności komorników).

Egzekucja z wieczystego użytkowania przebiega według przepisów o egzekucji z nieruchomości z odrębnościami przewidzianymi w art. 1005-1013 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się tylko odpowiednio.

Nie można prowadzić egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, jeżeli współwłaściciele nie mają ustalonego udziału na częściach ułamkowych. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy nieruchomość wchodzi w skład masy majątkowej, w której udział każdego ze współwłaścicieli zależy od wyników działu (E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne..., s. 233). Nie można w trybie przewidzianym dla egzekucji z ułamkowej części nieruchomości prowadzić egzekucji z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej (współwłasność wspólników spółki cywilnej lub jawnej oraz współwłasność małżeńska majątkowa).

Nawet jeżeli będzie Pan posiadał jeden procent, to komornik będzie mógł prowadzić egzekucję z tego jednego procenta. Tak więc dopiero darowizna całości uwolni Pana od odpowiedzialności.

Gdyby oddał Pan siostrze 30-procentowy udział, to i tak komornik mógłby sprzedać ten udział. Nabywcą mogłaby być osoba trzecia, niekoniecznie drugi właściciel. Jeśli zaś daruje Pan całość, to przestaje Pan być właścicielem, mimo że będzie Pan zobowiązany do spłaty kredytu. W razie darowizny może Pan zastrzec sobie służebność mieszkania czy też korzystania z lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Proszę rozważyć wszystkie opcje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy możliwe jest wznowienie egzekucji?

W roku 2011 otrzymałam tytuł egzekucyjny, którego wierzycielem jest firma windykacyjna, która zakupiła mój dług z roku 1998 (wtedy nie pracowałam...

 

Koszty windykacji związane z obsługą zadłużenia

Posiadałam kredyt oraz limit debetowy w jednym z banków. W zeszłym roku bank wypowiedział mi kredyt. Po tej informacji całą wymaganą kwotę...

 

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

Zarabiam najniższą krajową, obecnie jestem na chorobowym. Mam komornika za alimenty oraz za niespłacony kredyt. Księgowość mojego zakładu przekazuje...

 

Przejęcie nieruchomości po śmierci dłużnika

Jak mam postąpić, jeśli wierzyciel wniósł pismo do komornika o przejęcie nieruchomości po śmierci dłużnika, a sąd dokonał przybicia?...

 

Zajęcie emerytury za abonament RTV

Otrzymałem zawiadomienie o  zajęciu emerytury z zaopatrzenia emerytalnego na poczet Poczty Polskiej za abonament RTV za...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »