Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie mieszkania po zakończeniu umowy zastawu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-12-08

Mieszkam w mieszkaniu 2-pokojowym razem z rodzicami i córką. Mieszkanie jest rodziców i jest zastawione. Mama ma zajęcie komornicze (płaci komornikowi 500 zł miesięcznie). Niedługo kończy się umowa zastawu mieszkania (mamy środki na jego odkupienie, umowa zastawu była sporządzona na rok). Czy wykupić mieszkanie, czy dalej przedłużyć umowę? I czy przepisanie mieszkania na mnie (córkę) coś zmieni? Komornik nie będzie mógł zając mieszkania na mnie przepisanego? Czy nic nie zmieniać i przedłużyć umowę zastawu?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat

Nie wiem, co zrobi wierzyciel Pani mamy, bo to jego decyzja. Wyjaśnię natomiast, co może zrobić, jeżeli – w jakikolwiek sposób, czy to umową kupna, czy darowizny – stanie się Pani właścicielką mieszkania. Otóż, jest możliwość wytoczenia przeciwko Pani powództwa – tzw. skargi paulińskiej i skierowania egzekucji do tego mieszkania, pomimo że formalnie to Pani będzie jego właścicielką.

Cytuję poniżej przepis art. 527 Kodeksu cywilnego, który stanowi podstawę takiej skargi. Rodzina  to osoba bliska, o której mowa w § 3 przepisu:

„Art. 527. § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

Można powiedzieć, że w przypadku rodziny niemal wszystkie skargi kończą się sukcesem. Fakt, że Pani mama reguluje po 500 zł na rzecz komornika, również nie niweczy skargi, bo w orzecznictwie przyjmuje się, że stan niewypłacalności dłużnika w stopniu wyższym obejmuje utrudnienie i opóźnienie zaspokojenia (wyrok SN z dnia 28 listopada 2001 r., sygn. akt IV CKN 525/2000).

Zgodnie natomiast z treścią art. 532 „wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły”.

Komornik może zatem – oczywiście w razie wytoczenia i wygrania takiego procesu – prowadzić egzekucję z tej konkretnej nieruchomości. Efektem takiej skargi jest bowiem to, że wierzyciel wszczyna egzekucję formalnie przeciwko dłużnikowi czyli Pani mamie, natomiast kieruje ją do przedmiotów majątkowych, które wskutek zaskarżonej czynności prawnej wyszły z majątku dłużnika i znajdują się u osoby trzeciej, a więc nieruchomości.

Natomiast jeżeli mieszkanie to jest zajęte w trakcie egzekucji, to w ogóle zmiana właściciela jest bezcelowa, a to z uwagi na treść art. 930 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. Tak uregulowane skutki procesowe zajęcia egzekucyjnego nieruchomości oznaczają dla wierzyciela egzekwującego możliwość zaspokojenia się wierzycieli ze sprzedanej nieruchomości tak, jakby nieruchomość ta należała w dalszym ciągu do majątku jego dłużnika, bez względu na zmianę właściciela.

Pisząc zastaw, ma Pani, jak rozumiem, na uwadze hipotekę. Zastaw ustanawia się na rzeczach ruchomych a nie na nieruchomości. Jeżeli zatem chodzi o hipotekę np. lub inne obciążenie mieszkania, a mieszkanie jest zajęte przez komornika, to przedłużenie umowy hipoteki winno być traktowane jako jej obciążenie i będzie po prostu nieważne. § 3 cytowanego przepisu mówi, że obciążenie nieruchomości przez dłużnika po jej zajęciu oraz rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym jest nieważne. 

Jeżeli zaś mieszkanie nie jest zajęte, jego obciążenie jest możliwe, ale nie chroni go przed egzekucją, bo mieszkanie obciążone hipotecznie czy samochód zastawiony można jak najbardziej w drodze egzekucji zbyć.

Dlatego nic nie chroni mieszkania przed egzekucją, jeżeli wierzyciel Pani mamy będzie chciał wystąpić ze skargą paulińską.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy odpowiadam za długi syna?

Jakiś czas temu mój syn w darowiźnie przepisał na mnie swój udział w posesji wynoszący 1/4. Pozostała część, czyli 3/4 należy do mnie. Teraz...

Sprawa o zwrot nienależnego wyegzekwowanego świadczenia

Na skutek błędnego doręczenia nakazu zapłaty – zanim jeszcze mogłem wnieść sprzeciw wskutek przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu –...

Upadłość konsumencka ojca a odpowiedzialność za długi rodziny

Sąd wydał pozytywne postanowienie w sprawie upadłości konsumenckiej ojca mimo fikcyjnych przyczyn. Wniosek o upadłość został złożony, gdyż...

Nękanie telefoniczne przez firmę windykacyjną

Jestem nękany telefonicznie przez firmę windykacyjną. Od kilku miesięcy pracownicy z tej firmy wydzwaniają do mnie po kilkanaście razy dziennie. Na...

Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza

W 2015 r. zmarła moja ciotka, o śmierci i zadłużeniu dowiedzieliśmy się przypadkiem po 5 miesiącach, zaraz ojciec (brat zmarłej) przyjął spadek...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »