Przeniesienie własności nieruchomości dłużnika na żonę a bezskuteczna czynność darowizny

Autor: Anna Sufin

Posiadam nakaz zapłaty wobec dłużnika wydany w 2019 r. na ok. 100 tys. zł. Niedługo po jego wydaniu dłużnik przeniósł na żonę własność nieruchomości o znacznej wartości, a ona przepisała ją na dzieci. Oprócz mnie jest jeszcze 3 innych wierzycieli posiadających nakazy zapłaty. Wszyscy trzej złożyli pozwy o uznanie za bezskuteczną czynności darowizny przeciwko aktualnym właścicielom wspomnianej nieruchomości. Ja, za namową prawnika, zgłosiłem interwencję uboczną przy skardze jednego z wierzycieli, strony nie zgłosiły opozycji. Czy wskutek mojej interwencji ubocznej czynność zaskarżona będzie bezskuteczna także wobec mnie, czy do takiego skutku musiałbym być tzw. interwenientem samoistnym? Z wierzycielem, do którego pozwu przystąpiłem, nic mnie nie łączy. Obawiam się, że nic nie zyskam, a tylko mu pomogę wygrać sprawę, dostarczając dowodów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie własności nieruchomości dłużnika na żonę a bezskuteczna czynność darowizny

Skarga pauliańska – bezskuteczność czynności prawnej wobec wierzyciela

Zgodnie z art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”.

W wyroku sąd stwierdza zatem bezskuteczność czynności prawnej w stosunku do konkretnej osoby – powoda. Sąd rozważa przy tym przesłanki pokrzywdzenia dotyczące konkretnego stosunku prawnego między wierzycielem a dłużnikiem.

Zobacz też: Przepisanie majątku na żonę

Interwencja uboczna

Interwenientem ubocznym może by osoba, która ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron (art. 76 K.p.c.). W takim procesie interwenient uboczny może bronić swoich interesów zgodnych z interesami strony, do której przystąpił. Ta obrona może skutkować na przyszłość w procesie między interwenientem a przeciwnikiem procesowym, np. poprzez powołanie się na ustalenia sądu.

Interwenientem samoistnym, zgodnie z art. 81 K.c., jest osoba, co do której wyrok w sprawie może odnieść bezpośredni skutek w stosunku między nią a przeciwnikiem procesowym strony, do której interwenient przystąpił, z uwagi na istotę stosunku prawnego lub przepis ustawy.

W Pana wypadku ani z treści stosunku prawnego między Panem i dłużnikiem, ani też z przepisu ustawy (tj. z przepisów prawa) nie da się wywieść, że wyrok, w którym sąd uzna czynność prawną za bezskuteczną wobec konkretnego, innego wierzyciela, będzie miał skutek także wobec Pana.

Sama interwencja uboczna jest dla Pana o tyle korzystna, że będzie Pan znał i mógł się powołać na ustalenia sądu i dowody przeprowadzone w postępowaniu, w którym pozostaje Pan interwenientem. Czynność jednak nie zostanie uznana za bezskuteczną wobec Pana, ale wobec powoda. Z tego też względu dla możności zaspokojenia się z nieruchomości powinien Pan przeprowadzić odrębny proces i uzyskać wyrok uznający czynność prawną (czynności prawne) za bezskuteczną (bezskuteczne) wobec Pana.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Interwenient uboczny – zwrot kosztów sądowych

Podsumowując: Jeśli wyrok nie będzie dotyczył Pana osoby, jego skuteczność nie będzie na Pana rozszerzona. Jeśli Pana interwencja nie będzie uznana za główną, sąd może przyznać Panu koszty interwencji (tu np. koszty zastępstwa, jeśli występuje Pan przez pełnomocnika profesjonalnego), o ile druga strona przegra sprawę i będzie obowiązana do zwrotu kosztów: Zgodnie bowiem z art. 107 K.p.c.:

„Interwenient uboczny, do którego nie mają zastosowania przepisy o współuczestnictwie jednolitym, nie zwraca kosztów przeciwnikowi strony, do której przystąpił. Sąd może jednak przyznać od interwenienta na rzecz wygrywającego sprawę przeciwnika strony, do której interwenient przystąpił, zwrot kosztów wywołanych samoistnymi czynnościami procesowymi interwenienta. Sąd może także przyznać interwenientowi koszty interwencji od przeciwnika obowiązanego do zwrotu kosztów.”

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »