Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie udziałów w nieruchomości za niespłacony dług

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-11-29

Jestem w trudnej sytuacji, ponieważ pół roku temu kupiłam ziemię razem z koleżanką, ale pieniądze wyłożyłam ja. Umowę miałyśmy taką, że koleżanka odda mi pieniądze w ciągu trzech miesięcy, ale tak się nie stało. Koleżance zmieniła się sytuacja rodzinna i pieniędzy nie może mi oddać, ale zgadza się, aby „odkręcić” umowę. Mamy zapis notarialny, czy można w jakiś sposób wycofać albo zmienić ten zapis? Chciałabym aby koleżanka przeniosła swój udział w nieruchomości na mnie w zamian za niespłacenie długu.

zdjęcie prawnika
Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Akt notarialny jest formą (sposobem) złożenia oświadczenia woli. Zgodnie z art. 80 § 4 Prawa o notariacie – „notariusz może sprostować protokołem jedynie niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki”. Co do zasady aktu notarialnego nie można też „odwołać”. Można w niektórych wypadkach rozwiązać umowę udokumentowaną aktem notarialnym (do czego potrzebne jest współdziałanie stron umowy), w niektórych wypadkach akt notarialny, jako potwierdzenie dokonanej czynności prawnej, może być także unieważniony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczące wad oświadczenia woli. Wadami oświadczenia woli są uregulowane prawnie nieprawidłowości, mające miejsce przy dokonywaniu czynności prawnej (art. 82-86 Kodeksu cywilnego). Jednakże z przedstawionego przez Panią opisu nie wynika, aby akt notarialny zawierał wady oświadczenia woli Pani bądź koleżanki albo niedokładności w treści kwalifikujące akt notarialny do jego poprawy protokołem sprostowania. Zatem podpisany już akt notarialny zostawiłabym w spokoju.

Wydaje się, że wobec zmiany okoliczności życiowych Pani koleżanki, a jednocześnie współwłaścicielki zakupionej działki, macie Panie następującą możliwość.

Należy podpisać umowę obejmującą przeniesienie własności udziału Pani koleżanki na Panią w zamian za niespłacony dług. A zatem zgodnie z treścią art. 453 K.c. – jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Nadmienię, że w literaturze i orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się szeroki zakres zastosowania instytucji datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Mając na względzie orzecznictwo sądowe i doktrynę należy stwierdzić, że porozumieniem przewidzianym w art. 453 K.c. można objąć w zasadzie każde świadczenie, w tym również wierzytelność – tak orzekał Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 20 marca 2003 r., sygn. akt. III CKN 804/2000 (Prawo Bankowe 2004/4 str. 24), z dnia 17 kwietnia 2002 r., sygn. akt. IV CKN 985/2000 (OSP 2003/7-8 poz. 97), z dnia 17 kwietnia 2002 r., sygn. akt. IV CKN 958/2000 (niepublikowane), z dnia 10 sierpnia 2006 r., sygn. akt. V CSK 2138/2006 (niepublikowane), z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt. IV CSK 149/2008 (OSNC 2009/A poz. 17).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wyżej wymieniona umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ dotyczy ona przeniesienia własności nieruchomości (udziałów w nieruchomości). Art. 158 K.c. stanowi natomiast, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Zawarcie takiej umowy – umowy przeniesienia własności nieruchomości (udziałów w nieruchomości) w celu zwolnienia się z obowiązku zapłaty długu sprawi, że nie będzie Pani mogła domagać się spłaty długu. Uzyskane w wyniku tej umowy udziały w nieruchomości zaspokajają Pani roszczenia z tytułu długu Pani koleżanki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pozbawienie żony samodzielnego zarządu majątkiem a odpowiedzialność za nowe długi

Mój brat ma postanowienie sądu o pozbawieniu żony samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym z powodu notorycznego zaciągania długów. Obecnie jego...

Czy SMS-y i e-maile są wystarczającym dowodem udzielenia pożyczki?

Przez jakiś czas pożyczałem swojemu koledze pieniądze. Uzbierało się tego ok. 14 tys. zł. W ciągu ostatnich 6 miesięcy, mimo moich nalegań, dłużnik...

Wniosek o przedawnienie długów

10 lat temu wyjechaliśmy z mężem z Polski. Mieliśmy w Polsce długi i nie mieliśmy pieniędzy, aby je spłacić. Teraz chcielibyśmy te...

Niespłacony dług zmarłej matki

Otrzymałem dzisiaj zawiadomienie z firmy windykacyjnej dotyczące niespłaconego długu mojej matki, która zmarła 4 lat temu. Po śmierci matki odstąpiłem...

Czy komornik może zająć majątek rodziców za długi syna?

Mieszkam z żoną i synem w mieszkaniu, które jest naszą małżeńską współwłasnością. Syn jest osobą pełnoletnią. Niestety jest...

Objęcie niechcianej schedy spadkowej w postaci długów

Wierzyciele grożą, że zostanę wpisana do rejestrów dłużników jako osoba, na której ciąży odpowiedzialność za niespłacany kredyt. Ten kredyt wzięli...

Długi byłego partnera cudzoziemca

Na adres mieszkania, którego jestem właścicielką, przychodzą listy do osoby, która już tu nie mieszka. Były to listy najpierw z banku, a teraz od...

Nadpłata długu, jak ją odzyskać?

W październiku otrzymałam nakaz zapłaty na kwotę ok. 3300 zł. W dniu 10 grudnia zapłaciłam część kwoty, tzn. 2000 zł przelewem na konto wierzyciela....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »