Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie majątku firmy a ryzyko zajęcia przez wierzycieli

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-11-03

Mamy z żoną od 2 lat rozdzielność majątkową. Obydwoje odrębnie prowadzimy jednoosobowe działalności. Chciałbym przekazać część majątku firmy (środki trwałe: pojazdy, maszyny), który jest moją własnością, firmie żony. Czy w razie jakichś kłopotów finansowych rzeczy, które przekażę żonie, są zagrożone egzekucją i potencjalny wierzyciel może je zająć dla odzyskania długu? Podkreślam, że na ten moment nie mamy żadnych niespłaconych zobowiązań. Jeśli istnieje ryzyko zabrania majątku, to co zrobić, aby majątek był bezpieczny?

zdjęcie prawnika

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Przy rozdzielności majątkowej Pan nie odpowiada za długi żony, a ona nie odpowiada za Pańskie długi.

Jeśli przekazałby w dowolnej formie swojej żonie część majątku swojej firmy – co do zasady żona nie odpowiadałaby za Pana długi.

Jednakże wierzyciel (każdy) miałby pewne specyficzne uprawnienia:

Gdyby wskutek czynności prawnej Pana jako dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia (małżonka) uzyskała korzyść majątkową (otrzymała część Pana majątku), każdy z wierzycieli mógłby żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły.

Oznacza to, że pomimo przekazania wierzyciel mógłby skierować egzekucję do tego majątku. Ma na to 5 lat od dnia zawarcia umowy. Zatem wierzyciel ma nieco ułatwione zadanie, albowiem prawo przewiduje dla niego formy w postaci domniemań prawnych:

  1. jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
  2. jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
  3. jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Co do zasady – czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik( Pan) stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W sytuacji, gdy wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Zasady wskazane powyżej stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli.

Jeżeli jednak osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową odpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną tylko wtedy, gdy osoba trzecia o zamiarze dłużnika wiedziała. Czyli wierzyciel musiałby udowodnić, iż małżonka wiedziała o tym, że Pana zamiarem było pokrzywdzenie wierzyciela.

Wierzyciel, uzyskując pozytywny dla siebie wyrok, miałby prawo prowadzić egzekucję z części majątku, jaki Pan przekazał żonie.

Gdyby żona rozporządziła uzyskaną korzyścią (sprzedała, darowała), wierzyciel może wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne.

Nie ma obecnie „lekarstwa” prawnego i faktycznego na ewentualne działanie wierzyciela i żądanie uznania czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. W przypadku procesu pozostaje tylko obrona.

W Pana sytuacji, gdy przekazanie następuje wtedy, gdy nie ma Pan kłopotów i nic nie wskazuje na to, że będzie je Pan miał, łatwo byłoby Panu i małżonce obalić domniemania i proces wygrać.

Aby wytoczyć proces, potencjalny wierzyciel musiałby dowiedzieć się o przekazaniu oraz jego dacie, o tym, co Pan przekazał itd. I jak mniemam, przyszły wierzyciel, o ile Pan i małżonka zechcecie, nie dowie się o tych faktach od Państwa. A na chwilę obecną pozostaje: przekazać i czekać na upływ 5 lat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

W jaki sposób wykreślić się z BIG InfoMonitor?

Kilka lat temu wziąłem pożyczkę w banku i nie do końca ją spłaciłem. Bank wypowiedział mi ją i sprzedał dług firmie windykacyjnej....

Zakup lokalu po zmarłym który miał długi

Około 2 lata temu zmarł ojciec mojej żony, rodzina teścia (moja żona, dwójka jej rodzeństwa oraz mama) przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza....

Komornik a zakup samochodu przez żonę

Mąż ma nad sobą komornika. Czy ja jako żona, kupując w tym momencie samochód i rejestrując go na siebie będę żyła w obawie, że zajmie go...

Załamanie nerwowe i spirala długów, co robić?

Mój pełnoletni syn bardzo nierozsądnie postąpił w sprawie pobrania kilku pożyczek. Syn parę lat prowadził z powodzeniem małą firmę, posiadał...

Ściganie za alimenty a spłata zaległości na raty

Przez kilka lat nie płaciłem alimentów, dług jest bardzo duży, prowadzono przeciwko mnie postępowanie komornicze. Kiedy pracowałem, starałem się...

Jakie są terminy przedawnienia faktur?

Trzy lata temu jako s.c. (KPiR) zakupiliśmy towar z terminem płatności 60 dni od firmy będącej na pełnej księgowości. Kilka miesięcy temu odezwała...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »