Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazanie majątku firmy a ryzyko zajęcia przez wierzycieli

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-11-03

Mamy z żoną od 2 lat rozdzielność majątkową. Obydwoje odrębnie prowadzimy jednoosobowe działalności. Chciałbym przekazać część majątku firmy (środki trwałe: pojazdy, maszyny), który jest moją własnością, firmie żony. Czy w razie jakichś kłopotów finansowych rzeczy, które przekażę żonie, są zagrożone egzekucją i potencjalny wierzyciel może je zająć dla odzyskania długu? Podkreślam, że na ten moment nie mamy żadnych niespłaconych zobowiązań. Jeśli istnieje ryzyko zabrania majątku, to co zrobić, aby majątek był bezpieczny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy rozdzielności majątkowej Pan nie odpowiada za długi żony, a ona nie odpowiada za Pańskie długi.

Jeśli przekazałby w dowolnej formie swojej żonie część majątku swojej firmy – co do zasady żona nie odpowiadałaby za Pana długi.

Jednakże wierzyciel (każdy) miałby pewne specyficzne uprawnienia:

Gdyby wskutek czynności prawnej Pana jako dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia (małżonka) uzyskała korzyść majątkową (otrzymała część Pana majątku), każdy z wierzycieli mógłby żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły.

Oznacza to, że pomimo przekazania wierzyciel mógłby skierować egzekucję do tego majątku. Ma na to 5 lat od dnia zawarcia umowy. Zatem wierzyciel ma nieco ułatwione zadanie, albowiem prawo przewiduje dla niego formy w postaci domniemań prawnych:

  1. jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
  2. jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
  3. jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Co do zasady – czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik( Pan) stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

W sytuacji, gdy wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Zasady wskazane powyżej stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli.

Jeżeli jednak osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową odpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną tylko wtedy, gdy osoba trzecia o zamiarze dłużnika wiedziała. Czyli wierzyciel musiałby udowodnić, iż małżonka wiedziała o tym, że Pana zamiarem było pokrzywdzenie wierzyciela.

Wierzyciel, uzyskując pozytywny dla siebie wyrok, miałby prawo prowadzić egzekucję z części majątku, jaki Pan przekazał żonie.

Gdyby żona rozporządziła uzyskaną korzyścią (sprzedała, darowała), wierzyciel może wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne.

Nie ma obecnie „lekarstwa” prawnego i faktycznego na ewentualne działanie wierzyciela i żądanie uznania czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. W przypadku procesu pozostaje tylko obrona.

W Pana sytuacji, gdy przekazanie następuje wtedy, gdy nie ma Pan kłopotów i nic nie wskazuje na to, że będzie je Pan miał, łatwo byłoby Panu i małżonce obalić domniemania i proces wygrać.

Aby wytoczyć proces, potencjalny wierzyciel musiałby dowiedzieć się o przekazaniu oraz jego dacie, o tym, co Pan przekazał itd. I jak mniemam, przyszły wierzyciel, o ile Pan i małżonka zechcecie, nie dowie się o tych faktach od Państwa. A na chwilę obecną pozostaje: przekazać i czekać na upływ 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »