Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie nieruchomości po śmierci dłużnika

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-11-17

Jak mam postąpić, jeśli wierzyciel wniósł pismo do komornika o przejęcie nieruchomości po śmierci dłużnika, a sąd dokonał przybicia? Otrzymałam właśnie wiadomość, że dłużnik alimentacyjny nie żyje od 3 lat, a nieruchomość jest teraz moją własnością, mimo to sąd przyznał ją wierzycielowi. Ów wierzyciel nie poinformował komornika o śmierci dłużnika i prawomocny wyrok o przejęciu nieruchomości przedstawił do wpisu w księgach wieczystych. Co mam robić?

zdjęcie prawnika
Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Otóż kwestię śmierci strony w postępowaniu egzekucyjnym regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie bowiem z treścią art. 819 K.p.c.:

§ 1. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego.

§ 2. Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.”

Natomiast w razie śmierci dłużnika po wszczęciu egzekucji ustawa nie wymaga nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy dłużnika. W takim wypadku zawieszone postępowanie egzekucyjne organ egzekucyjny podejmuje z udziałem spadkobierców dłużnika, po wykazaniu tego przymiotu wskazanej przez wierzyciela osoby prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia przez nią spadku po dłużniku (por. postanowienie SN z dnia 2 lipca 1975 r., I CZ 98/75, OSNCP 1976, nr 6, poz. 14).

Bezczynność wierzyciela w ustaleniu spadkobierców dłużnika albo wystąpieniu do sądu o ustanowienie dla nich kuratora, jeżeli nie są znani i nie ma kuratora spadku, powoduje umorzenie postępowania z mocy samego prawa.

Podstawą podjęcia zawieszonego postępowania może być:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. wniosek spadkobierców, którzy powinni dołączyć do wniosku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  2. wniosek przeciwnika zmarłej strony – uzasadniony wskazaniem sygnatury akt sprawy spadkowej, zakończonej prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym dłużniku lub wierzycielu, co raczej będzie wyjątkową sytuacją; przeciwnik zmarłej strony jako osoba zainteresowana w rozumieniu art. 1025 § 1 K.c. jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzanie nabycia spadku,
  3. wniosek wykonawcy testamentu, który powinien przedstawić organowi egzekucyjnemu zaświadczenie wydane przez sąd spadku na podstawie art. 665,
  4. wniosek kuratora spadku, który powinien dołączyć do wniosku postanowienie sądu spadku wydane na podstawie art. 666,
  5. wniosek kuratora ustanowionego dla spadkobierców dłużnika, którzy nie objęli spadku lub są nieznani; kurator taki ustanawiany jest przez sąd egzekucyjny wyłącznie na wniosek wierzyciela w trybie art. 819 § 2 na czas toczącego się postępowania egzekucyjnego w konkretnej sprawie; brak jest podstaw do ustanowienia kuratora w trybie art. 819 § 2, jeżeli wierzyciel może (spadkobiercy są znani) w trybie art. 1025 § 1 k.c. wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku.

Tak więc konieczne jest złożenie pisma o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Aby zaś określić precyzyjnie, jakie są możliwości działania, konieczna byłaby analiza całości dokumentacji. Nie podała Pani również, czy jest spadkobiercą zmarłego dłużnika alimentacyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »