Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie nieruchomości po śmierci dłużnika

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-11-17

Jak mam postąpić, jeśli wierzyciel wniósł pismo do komornika o przejęcie nieruchomości po śmierci dłużnika, a sąd dokonał przybicia? Otrzymałam właśnie wiadomość, że dłużnik alimentacyjny nie żyje od 3 lat, a nieruchomość jest teraz moją własnością, mimo to sąd przyznał ją wierzycielowi. Ów wierzyciel nie poinformował komornika o śmierci dłużnika i prawomocny wyrok o przejęciu nieruchomości przedstawił do wpisu w księgach wieczystych. Co mam robić?

zdjęcie prawnika
Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Otóż kwestię śmierci strony w postępowaniu egzekucyjnym regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie bowiem z treścią art. 819 K.p.c.:

§ 1. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego.

§ 2. Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.”

Natomiast w razie śmierci dłużnika po wszczęciu egzekucji ustawa nie wymaga nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy dłużnika. W takim wypadku zawieszone postępowanie egzekucyjne organ egzekucyjny podejmuje z udziałem spadkobierców dłużnika, po wykazaniu tego przymiotu wskazanej przez wierzyciela osoby prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia przez nią spadku po dłużniku (por. postanowienie SN z dnia 2 lipca 1975 r., I CZ 98/75, OSNCP 1976, nr 6, poz. 14).

Bezczynność wierzyciela w ustaleniu spadkobierców dłużnika albo wystąpieniu do sądu o ustanowienie dla nich kuratora, jeżeli nie są znani i nie ma kuratora spadku, powoduje umorzenie postępowania z mocy samego prawa.

Podstawą podjęcia zawieszonego postępowania może być:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. wniosek spadkobierców, którzy powinni dołączyć do wniosku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  2. wniosek przeciwnika zmarłej strony – uzasadniony wskazaniem sygnatury akt sprawy spadkowej, zakończonej prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym dłużniku lub wierzycielu, co raczej będzie wyjątkową sytuacją; przeciwnik zmarłej strony jako osoba zainteresowana w rozumieniu art. 1025 § 1 K.c. jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzanie nabycia spadku,
  3. wniosek wykonawcy testamentu, który powinien przedstawić organowi egzekucyjnemu zaświadczenie wydane przez sąd spadku na podstawie art. 665,
  4. wniosek kuratora spadku, który powinien dołączyć do wniosku postanowienie sądu spadku wydane na podstawie art. 666,
  5. wniosek kuratora ustanowionego dla spadkobierców dłużnika, którzy nie objęli spadku lub są nieznani; kurator taki ustanawiany jest przez sąd egzekucyjny wyłącznie na wniosek wierzyciela w trybie art. 819 § 2 na czas toczącego się postępowania egzekucyjnego w konkretnej sprawie; brak jest podstaw do ustanowienia kuratora w trybie art. 819 § 2, jeżeli wierzyciel może (spadkobiercy są znani) w trybie art. 1025 § 1 k.c. wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku.

Tak więc konieczne jest złożenie pisma o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Aby zaś określić precyzyjnie, jakie są możliwości działania, konieczna byłaby analiza całości dokumentacji. Nie podała Pani również, czy jest spadkobiercą zmarłego dłużnika alimentacyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »