Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie działki przez drugiego wierzyciela

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-24

Posiadam własnościową działkę rekreacyjna. Jest ona zastawiona pod kredyt firmowy, który nie jest spłacany, i bank wystąpił do sądu o licytację. Komornik już zrobił wycenę i teraz czekam na termin licytacji, ale też na tej hipotece na działce jest wpisana druga osoba, która mi pożyczyła pieniądze pod zastaw działki, i jest wpisana do hipoteki jako druga po banku. Czy drugi wierzyciel wpisany do hipoteki może przystąpić do licytacji bez wadium? Czy może przejąć działkę za długi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana opisu wynika, iż nieruchomość jest obciążona hipoteką banku – który prowadzi egzekucję, oraz wierzycielem prywatnym, który egzekucji nie prowadzi. A powinien. Czemu? Aby mógł brać udział podziale sumy z egzekucji.

Zasadniczo przepisy przewidują, że w licytacji nie mogą brać udziału dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, a w przypadku licytacji nieruchomości – dodatkowo osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a nie posiadają takowego.

Drugi wierzyciel zasadniczo może brać udział w licytacji – nie jest stroną postępowania egzekucyjnego, ale musi normalnie wpłacić wadium i wystąpić jako licytant. Sumę wylicytowaną będzie musiał wpłacić na konto sądu czy komornika, a dopiero z tej sumy komornik dokona podziału sumy uzyskanej w toku egzekucji. Komornik sporządzi plan podziału kwoty zgodnie z treścią art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego. W pierwszej kolejności kwota przeznaczana jest na koszty egzekucyjne, potem alimenty, należności za pracę, potem – należności wierzycieli, na których wniosek toczyła się egzekucja.

Nie ma możliwości, aby niejako skompensować kwotę wpisaną w hipotekę z kwotą należną za nieruchomość w ramach postępowania egzekucyjnego, a dodatkowo licytować nieruchomość bez wpłaty wadium.

Przy egzekucji z nieruchomości po bezskutecznej pierwszej licytacji prawo do przejęcia dotyczy tylko przejmowania nieruchomości rolnych przez współwłaściciela i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez wierzyciela hipotecznego. Po bezskutecznej drugiej licytacji nieruchomość może przejąć wierzyciel, na którego wniosek toczyła się egzekucja, wierzyciel hipoteczny lub współwłaściciel. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię (wadium), chyba że ustawa go od niej zwalnia.

Przejąć – zaliczając kwotę hipoteki na sumę z licytacji – mógłby wierzyciel, gdyby na jego wniosek toczyła się egzekucja. Tu wierzycieli jest dwóch – więc nie jest to taka prosta sprawa. Obaj mogą chcieć przejąć nieruchomość. Jednak wierzyciel od prywatnej pożyczki nie bierze udziału w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »