Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie działki przez drugiego wierzyciela

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-24

Posiadam własnościową działkę rekreacyjna. Jest ona zastawiona pod kredyt firmowy, który nie jest spłacany, i bank wystąpił do sądu o licytację. Komornik już zrobił wycenę i teraz czekam na termin licytacji, ale też na tej hipotece na działce jest wpisana druga osoba, która mi pożyczyła pieniądze pod zastaw działki, i jest wpisana do hipoteki jako druga po banku. Czy drugi wierzyciel wpisany do hipoteki może przystąpić do licytacji bez wadium? Czy może przejąć działkę za długi?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Z Pana opisu wynika, iż nieruchomość jest obciążona hipoteką banku – który prowadzi egzekucję, oraz wierzycielem prywatnym, który egzekucji nie prowadzi. A powinien. Czemu? Aby mógł brać udział podziale sumy z egzekucji.

Zasadniczo przepisy przewidują, że w licytacji nie mogą brać udziału dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, a w przypadku licytacji nieruchomości – dodatkowo osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a nie posiadają takowego.

Drugi wierzyciel zasadniczo może brać udział w licytacji – nie jest stroną postępowania egzekucyjnego, ale musi normalnie wpłacić wadium i wystąpić jako licytant. Sumę wylicytowaną będzie musiał wpłacić na konto sądu czy komornika, a dopiero z tej sumy komornik dokona podziału sumy uzyskanej w toku egzekucji. Komornik sporządzi plan podziału kwoty zgodnie z treścią art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego. W pierwszej kolejności kwota przeznaczana jest na koszty egzekucyjne, potem alimenty, należności za pracę, potem – należności wierzycieli, na których wniosek toczyła się egzekucja.

Nie ma możliwości, aby niejako skompensować kwotę wpisaną w hipotekę z kwotą należną za nieruchomość w ramach postępowania egzekucyjnego, a dodatkowo licytować nieruchomość bez wpłaty wadium.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przy egzekucji z nieruchomości po bezskutecznej pierwszej licytacji prawo do przejęcia dotyczy tylko przejmowania nieruchomości rolnych przez współwłaściciela i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez wierzyciela hipotecznego. Po bezskutecznej drugiej licytacji nieruchomość może przejąć wierzyciel, na którego wniosek toczyła się egzekucja, wierzyciel hipoteczny lub współwłaściciel. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię (wadium), chyba że ustawa go od niej zwalnia.

Przejąć – zaliczając kwotę hipoteki na sumę z licytacji – mógłby wierzyciel, gdyby na jego wniosek toczyła się egzekucja. Tu wierzycieli jest dwóch – więc nie jest to taka prosta sprawa. Obaj mogą chcieć przejąć nieruchomość. Jednak wierzyciel od prywatnej pożyczki nie bierze udziału w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »