Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejęcie działki dłużnika

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-08-30

Obecnie będzie wystawiana na licytacje działka dłużnika (druga licytacja). Występuję w tej sprawie jako wierzyciel dopisany do księgi wieczystej jako ostrzeżenie o przyłączeniu do egzekucji. Jak przypuszczam, nie będzie na nią chętnych. Po nieskutecznej licytacji w ciągu 7 dni zamierzam wystąpić do sądu z wnioskiem o przejęcie działki zgodnie z art. 984 K.p.c. Dłużnik ma wielu wierzycieli (m.in. US, bank), lecz oni nie zamierzają wystąpić z wnioskiem o przejęcie nieruchomości. Czy w takiej sytuacji, jeśli sąd przybije działkę dla mnie,
to czy pieniądze z niej pójdą na pokrycie moich należności, czy też komornik rozpisze uzyskaną kwotę za działkę na wszystkich wierzycieli?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku, gdy wystąpi Pan z wnioskiem o przejęcie nieruchomości na podstawie art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego, zaś sąd wyda postanowienie o przybiciu na Pana rzecz, po uprawomocnieniu się tego postanowienia i zapłacie ceny, własność nieruchomości przejdzie na Pana rzecz.

Aby więc przejąć na własność nieruchomość na podstawie art. 984, po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu zobowiązany Pan będzie do zapłaty ceny w wysokości wskazanej w postanowieniu o przybiciu. Cena nabycia pomniejszana jest o kwotę rękojmi, która została złożona w gotówce razem z wnioskiem o przejęcie nieruchomości.

Zgodnie z art. 968 na poczet ceny nabywca może również zaliczyć własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia. Oznacza to, że w przypadku, gdy nieruchomość zostanie przez Pana przejęta, będzie Pan mógł zaliczyć na poczet ceny przysługującą Panu wierzytelność, ale tylko w takiej części, jaka zostałaby Panu wypłacona przez komornika na podstawie sporządzonego w przyszłości planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości (uwzględniając kolejność zaspokojenia wierzycieli wskazaną w art. 1025). Pozostała natomiast kwota zostanie podzielona na podstawie planu podziału pomiędzy pozostałych wierzycieli, zgodnie z kolejnością ich zaspokojenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »