Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie wierzytelności pracodawcy względem pracownika

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-21

Od 2001 r. mam zadłużenie wobec poprzedniego pracodawcy, aktualnie nieistniejącego, w kwocie 20 tys. zł (należność główna) oraz odsetki. Chodzi o niedobory w remanencie. Zadłużenie spłacane jest po 50 zł miesięcznie. Czy ten dług nie uległ jeszcze przedawnieniu?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy Kodeksu pracy (K.p.).

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie, czy należność główna w kwocie 20 tys. zł została zasądzona od Pana na rzecz byłego pracodawcy lub podmiotu, który tegoż reprezentuje, wyrokiem sądowym lub też stwierdzona została mocą pisemnej ugody. To ma bardzo duże znaczenie, albowiem ma wpływ na przedawnienie wierzytelności.

Zgodnie z Pańskim opisem szkoda na kwotę 20 tys. zł ma związek ze stosunkiem pracy, a to z kolei powoduje, że konieczne jest sięgnięcie do przepisów Kodeksu pracy w zakresie przedawnienia wierzytelności pracodawcy względem pracownika.

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Zakładając zatem, że pracodawca nie skierował sprawy do sądu w wyżej określonym terminie, w chwili obecnej musi brać pod uwagę, że będzie podniesiony zarzut przedawnienia.

Jeżeli natomiast pracodawca uzyskał tytuł wykonawczy, czyli kwota główna plus odsetki są stwierdzone wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem, wówczas przedawnienie następuje z upływem lat 10. Zgodnie z art. 125 K.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na koniec dodam jeszcze, że przedawnienie roszczenia nie powoduje jego wygaśnięcia, innymi słowy można go dochodzić, ale wówczas dłużnik ma prawo podnieść zarzut przedawnienia i egzekucja winna być przerwana i winno się dłużnikowi zwrócić wszystko, co mu odebrano.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »