Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie w sprawach komorniczych

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-31

Moja mama po raz kolejny otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Moją wątpliwość wzbudziło, że nakaz zapłaty został wydany w 2008 r. (z klauzulą wykonalności z 3.03.2009 r.). Sprawa więc odbyła się 10 lat temu, a do komornika trafiła w 2018 r. Moje pytanie w tym wypadku odnosi się do kwestii ewentualnego przedawnienia tego roszczenia. Jak biegnie termin przedawnienia w kwestiach komorniczych? Czy istnieje jakikolwiek sposób na podważenie tej egzekucji?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat

Roszczenie nie jest przedawnione. W momencie wydania orzeczenia przepisy regulowały przedawnienie odmiennie niż obecnie. Zgodnie z ogólną zasadą (na dzień wydania wyroku), którą wyraża art. 118 Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata. Według tej reguły, niezależnie od charakteru długu głównego, ulega przedawnieniu roszczenie o odsetki za opóźnienie. Przepisem szczególnym w stosunku do art. 118 jest art. 125 § 1 przewidujący dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, bez względu na ich charakter, dziesięcioletni termin przedawnienia, z wyłączeniem jednak (zdanie drugie) roszczeń obejmujących świadczenia okresowe należne w przyszłości, które ulegają przedawnieniu trzyletniemu. W tym stanie rzeczy uzasadnione jest stanowisko, że określony w art. 125 § 1 dziesięcioletni termin przedawnienia ma zastosowanie do stwierdzonych wyrokiem roszczeń o odsetki za opóźnienie wymagalnych w dacie uprawomocnienia się wyroku. Trzyletniemu przedawnieniu ulegają natomiast stwierdzone wyrokiem roszczenia o odsetki za opóźnienie należne i wymagalne po dniu uprawomocnienia się wyroku (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2014 roku, sygn. akt I CSK 197/13). Przepis art. 125 § 1 nie wskazuje początku biegu przewidzianego w nim terminu przedawnienia, poprzestając na wskazaniu kategorii roszczeń, których ono dotyczy. W tym zakresie więc należy odwołać się do art. 124 § 2, który jako początek biegu takiego terminu wskazuje zakończenie postępowania. W przypadku roszczeń zasądzonych prawomocnym orzeczeniem jest bezsporne, że zdarzeniem wyznaczającym początek biegu terminu przedawnienia przewidzianego w art. 125 § 1 jest uprawomocnienie się orzeczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawą z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowano zasady przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych. Jeśli termin przedawnienia roszczenia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia nowych przepisów (art. 5 ust. 2 zd. 1 nowelizacji). Reguła ta dotyczy także roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem.

Jednak jeśli przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu (art. 5 ust. 2 zd. 2 nowelizacji).

W Pani przypadku roszczenie przedawni się dopiero z końcem 2019 roku. Wyrok wydano w 2008 roku, klauzulę wykonalności, przerywającą termin przedawnienia, w 2019 roku.

Aby uniemożliwić lub wstrzymać egzekucję, należy podważyć sam wyrok – jeśli są ku temu podstawy. Co do tego brak mi opisu w zleceniu. Nie wiem, czy był doręczony, czy są podstawy do przywracania terminu do sprzeciwu, czy podstawy do samego sprzeciwu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Korespondencja windykacyjna listami zwykłymi

Czy korespondencją windykacyjną przychodzącą do mnie listami zwykłymi mam brać na poważnie?

Omyłkowo wydany tytuł wykonawczy a postępowanie komornicze

Komornik sądowy wszczął przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne na podstawie wniosku wierzyciela o wierzytelność, która mu się ode mnie nie należała,...

Prawidłowo przeprowadzona licytacja domu

W zeszłym roku przeprowadzono licytację mojego domu. Dom został sprzedany. Od tego czasu nie dostałam żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Otrzymałam...

Zajęcie egzekucyjne przez komornika zakupionego domu za długi sprzedającego

Dwa miesiące temu kupiłam 1/2 domu rodzinnego. Dokonałam tego nabycia u notariusza. Pozostałą część domu posiada inny członek rodziny. Dzisiaj...

Dostałem pismo od komornika, co robić?

Dostałem pismo od komornika w sprawie spłaty długu powstałego w 2009 roku z wyrokiem (nakazem spłaty) z 2010 roku. Problem polega na, że...

Nieoczekiwane zajęcie konta

Mieszkam za granicą. Niedawno (rok temu) doszło do nieoczekiwanego zajęcia mojego konta bankowego w Polsce przez komornika. Nie miałam na ten temat...

Udostępnienie dłużnikowi adresu do korespondencji - czy komornik ma prawo wejścia do mieszkania?

Pewna osoba zaciągnęła kredyt w Providencie, a ja udostępniłem jej mój adres do korespondencji. U mnie nie jest zameldowana, nie mieszka ani...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »