Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie roszczenia ubezpieczyciela, który opłacił szkodę

Marek Gola • Opublikowane: 2017-12-27

Będąc w Niemczech, w styczniu 2014 r. mąż zarysował na parkingu samochód obywatela Niemiec. Niestety był pod wpływem alkoholu. Szkoda została pokryta z ubezpieczenia męża. W styczniu br. mąż otrzymał pismo od ubezpieczyciela z wezwaniem do zapłaty (zwrotu wypłaconej szkody w kwocie około 17 tys. zł). W odpowiedzi na to pismo próbowaliśmy porozumieć się z ubezpieczycielem, co też nastąpiło. Mąż uznał roszczenie poprzez podpisanie porozumienia z ubezpieczycielem i wpłacił pierwszą ratę. Porozumienie jednak nie zostało odesłane. Natomiast zainteresował mnie w tym porozumieniu punkt dotyczący przedawnienia. Czy ta wierzytelność przypadkiem się już nie przedawniła?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Stosownie do art. 819 § 1 K.c. – roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 K.c.). W niniejszej sprawie roszczenie powoda stało się wymagalne w chwili wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, a więc w dniu, kiedy doszło do przerysowania pojazdu. Od tej daty rozpoczął się bieg przedawnienia roszczenia przeciwko pozwanemu o zapłatę świadczenia należnego z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Co do zasady, mamy zatem do czynienia z przedawnieniem 2-letnim. Konieczne jest jednak wskazanie, iż kilkukrotnie spotkałem się z poglądem sądu, kiedy na żądanie ubezpieczyciela po podniesionym zarzucie przedawnienia, sąd uznał, iż zastosowanie znajduje przepis art. 442[1] § 2 K.c., zgodnie z którym – jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Wskazuje Pani, iż doszło do przerysowania pojazdu. Zachodzi pytanie, czy mamy do czynienia ze zniszczeniem mienia w rozumieniu Kodeksu karnego, czy też nie. W mojej ocenie, jeżeli ubezpieczyciel chciałby wskazywać na dłuższy aniżeli dwuletni okres przedawnienia, musiałby wykazać, że czyn Pani męża był występkiem lub zbrodnią. Osobiście jednak uważam, że nie, albowiem można tu mówić o kolizji, a nie o przestępstwie (występek lub zbrodnia). Należy jednak podkreślić, że mąż był w stanie po spożyciu alkoholu, a to z kolei powoduje, że ubezpieczyciel może wykorzystać to na swoją korzyć, wskazując, iż gdyby mąż nie prowadził pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, nie doszłoby do przerysowania pojazdu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Reasumując, co do zasady przedawnienie obejmuje 3-letni termin, ale są też możliwości, by termin ten wydłużyć do 20 lat, stosownie do treści art. 442[1] § 2 K.c. Zachodzi zatem pytanie: czy ubezpieczyciel będzie próbował wykazywać dłuższy okres przedawnienia (czy w ogóle wie o takiej możliwości)? Daje do myślenia fakt, po co wskazywał w porozumieniu postanowienie dotyczące przedawnienia. Myślę, że tu się ze mną Państwo zgodzicie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »