Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie niezapłaconych faktur

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-09-24 • Aktualizacja: 2021-02-28

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Posiadam trzy nieopłacone faktury wobec jednej firmy. Faktury posiadają kolejno następujące terminy płatności: 03.2016 r., 05.2016 r., 06.2016 r. Firma windykacyjna nakazuje podpisanie oświadczenia z potwierdzeniem o zadłużeniu. Chciałabym się dowiedzieć, czy mogę liczyć na przeterminowanie faktury (niebawem upływa 2 lata od terminu płatności jednej z faktur)? Firma windykacyjna informuje o złożeniu sprawy do sądu w celu zabezpieczenia przedawnienia, jeśli nie prześlę oświadczenia i nie spłacę należności. Czy firma może upublicznić nasze dane? Jeśli tak, to kiedy? Co mogę zrobić w tej sytuacji i jakie rozwiązanie będzie najlepsze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że faktury, które Pani wymieniła, to faktury sprzedażowe, które zgodnie z treścią art. 554 Kodeksu cywilnego ulegają przedawnieniu z upływem 2 lat.

W odpowiedzi na Pani pytanie, czy może Pani liczyć na przedawnienie zobowiązań z tych faktur, uważam, że jeżeli sprawę prowadzi wyspecjalizowana kancelaria windykacyjna, to nie ma na co liczyć. Już teraz kancelaria domaga się od Pani uznania długu na piśmie, zapowiadając w razie odmowy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Zarówno uznanie długu, jak i skierowanie przeciwko Pani skutkować będzie przerwanie biegu terminu przedawnienia, natomiast zgodnie z treścią art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.


Natomiast art. 123 § 1 mówi, że „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

Ponadto pyta Pani, czy forma windykacyjna może upublicznić dług i kiedy. Informuję zatem, że można to zrobić w każdej chwili, bo dług istnieje. Wielokrotnie już na ten temat wypowiadał się Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych, przyznając firmom windykacyjny możliwość publikacji danych np. w ramach ogłoszeń o sprzedaży długu, można wówczas podać dane dłużnika typu imię, nazwisko, nazwę, dane, z czego dług wynika.

Wynika to wprost z treści art. 23 ust 1 pkt 5 w zw. z ust 4 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, która to ustawa stanowi, że można przetwarzać dane osobowe wówczas gdy jest to niezbędne do wypełnienia celów prawnie usprawiedliwionych, a celem tym jest np. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 16 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 911/12, stwierdził, że „prawo do ochrony danych osobowych ulega ograniczeniu z uwagi na interes publiczny lub usprawiedliwiony interes innych osób, czyli nie jest to prawo o charakterze absolutnym, jak większość praw chronionych konstytucyjnie. Nie można też tak rozumieć przepisów ustawy, że udostępnienie danych osobowych dłużnika w celu windykacji należności, narusza dobro tej osoby, gdyż byłoby to niczym nieuzasadnione jej uprzywilejowanie. Zawierając umowę cywilnoprawną, należy liczyć się z jej konsekwencjami, a także z tym, że obowiązek wykonania umowy dotyczy jednej i drugiej strony, nawet jeżeli jedna z nich jest konsumentem”.

Proszę przejrzeć dane na giełdzie długów, wszystkie te dane można zgodnie z prawem umieścić: https://www.gielda-dlugow.net/

A co do pytania, co Pani może zrobić w tej sytuacji i jakie rozwiązanie jest najlepsze, wyjaśniam, że najlepszym rozwiązaniem jest zapłata, następnie uznanie długu i spłat, co pozwoli to Pani zaoszczędzić czasu i pieniędzy na proces sądowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »