Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Propozycja spłaty natychmiastowej pożyczki i umorzenie reszty długu

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-05-31

Mam zadłużenie w pewnej firmie pożyczkowej. Chciałem je rozłożyć na raty, jednak firma się nie zgodziła. Teraz dostałem e-maila z propozycją spłaty natychmiastowej 40% długu z chwilówki i w zamian umorzenia reszty długu. Dziwi mnie ten pomysł, skoro wcześniej nie chciano ze mną rozmawiać. Obawiam się, że to może być pomysł na uznanie długu i później z resztą pójdą do sądu. Czy tak może być?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Propozycja spłaty natychmiastowej pożyczki i umorzenie reszty długu

Ugoda w sprawie spłaty długu z chwilówki

Zwrócił się Pan do nas z ciekawym zapytaniem, jednak w mojej ocenie nie powinien się Pan niczego obawiać. W takiej sytuacji z firmą tą podpisuję Pan swego rodzaju ugodę. Wskazuje Pani na uznanie długu i możliwość skierowania sprawy do sądu – wierzyciel zawsze ma takie prawo, niezależnie od tego, czy dług został przez Panią uznany, dług ten jest ważny i obowiązujący. Z uznaniem długu możemy mówić w przypadku opcji jego przedawnienia, a tutaj chyba takie jeszcze nie nastąpiło, prawda? Nie wiem bowiem, jak stare jest to zobowiązanie.

Termin przedawnienia długu

Stosownie do art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem (dziesięciu – przed nowelizacją), a obecnie sześciu lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Krótsze terminy przedawnień należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym zawdzięczamy nowelizacji, która weszła w życie 9 lipca 2018 roku i ma na celu skrócenie okresów przedawnienia oraz większą mobilizację wierzyciela do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania swoich należności. Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez:

  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji;
  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Propozycja spłaty 40% długu

Firma pożyczkowa ma co do zasady 3 lata na skierowanie sprawy do sądu od daty wypowiedzenia tejże umowy. Dlatego dziś otrzymuje Pani propozycje, której warunki są jasne, ale ważne, aby zostały Pani zaproponowane na piśmie – bądź już ostatecznie ustalenia te zostały spisane na piśmie. W mojej ocenie jest to dla Pani opcja bardzo opłacalna. Jeśli Pani nie zechce z niej skorzystać, to firma i tak pójdzie do sądu i uzyska przeciwko Pani tytuł wykonawczy, a następnie skieruję go do sądu. Wtedy to wysokość Pani zobowiązań zwiększy się o kolejny 1000–2000 zł łącznie.

W mojej ocenie warto się skontaktować z tą firmą i ustalić warunki ugody, a następnie się z niej wywiązać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »