Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problemy z odzyskaniem zainwestowanych pieniędzy

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-06

Mam podpisaną umowę o zainwestowaniu pewnej kwoty. Zgodnie z umową miałam otrzymać zwrot kwoty + zysk do końca zeszłego roku. Niestety znajoma nic mi nie wypłaciła. Później dostałam tylko jakieś 5% sumy. Wysłałam przedsądowe wezwanie do zapłaty, które zostało zignorowane. Co powinnam teraz zrobić? Czy lepiej iść do tradycyjnego sądu, czy wystąpić do e-sądu? Niestety nie posiadam numeru NIP tej osoby, resztę danych raczej tak.

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Pozwoli Pani, iż w pierwszej kolejności pochylę się nad postępowaniem upominawczym elektronicznym. Na wstępie ponieść należy, że w postępowaniu elektronicznym stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z przepisów rozdziału o postępowaniu elektronicznym.

W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu.

Pozew powinien zawierać również:

  • numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,
  • datę wymagalności roszczenia.

Z treści Pani pytania wynika, że dysponuje Pani numerem NIP dłużnika.

Wymagalność roszczenia wynika wprost z umowy, a zatem z tym problemów nie będzie.

Komunikacja pomiędzy sądem a Panią odbywa się na drodze elektronicznej. Konieczne jest zatem założenie konta poprzez stronę internetową https://www.e-sad.gov.pl/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wchodzi Pani na zakładkę „Zarejestruj konto”. System wymusi na Pani przedstawienie danych osobowych. W postępowaniu przed e-Sądem można posługiwać się także zwykłym podpisem elektronicznym, tj. certyfikatem uzyskiwanym poprzez portal e-Sądu, po założeniu konta. Certyfikat taki może Pani uzyskać wchodząc w zakładkę „Certyfikaty i faktury” i wybrać opcję „Wniosek o wydanie certyfikatu” i wypełnić formularz tego wniosku. Na podstawie tak złożonego wniosku certyfikat wydawany jest przez Centrum Certyfikacji Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Okres ważności otrzymanego certyfikatu wynosi 1 rok. Oprócz zwykłego podpisu elektronicznego, o którym mowa wyżej, możliwe jest posługiwanie się bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Do złożenia elektronicznego podpisu niezbędne jest korzystanie w przeglądarce internetowej z bezpłatnego oprogramowania JAVA.

Celem złożenia pozwu musi Pani zalogować się w systemie e-Sąd i wybrać opcje „Złóż nowy pozew”. Tak musi Pani postępować kolejno poprzez zdefiniowanie powodów (pkt 1), przy braku pełnomocnika wchodzi Pani od razu na dane pozwanego (oznaczenie pozwanego pkt 1). Następnie definiuje Pani listę dowodów – umową pożyczki z dnia … i ewentualnych świadków (podając ich imię, nazwisko, adres zamieszkania). Kolejny krok to sformułowanie żądania – zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwotę … wraz z odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania sądowego. Następnie podaje Pani sąd właściwy dla miejsca zameldowania dłużnika na wypadek, gdyby nakaz został prawidłowo zaskarżony. Kolejnym krokiem jest sformułowanie uzasadnienia. Następnie podaje Pani numer rachunku bankowego, na który pozwana ma wpłacić zasądzoną kwotę. Po wypełnieniu wszystkich rubryk należy wysłać pozew za pomocą „Prześlij pozew”. Następnie musi Pani podpisać pozew, przechodząc do zakładki „ Dokumenty do podpisania” i podkategorii „Pozwy” i kliknąć na „Podpisz pozew”.

Następnie opłaca Pani pozew, wchodząc do zakładki „Dokumenty do opłacenia”. System przekieruje wówczas użytkownika na stronę e-Card, gdzie należy wybrać bank, za którego pośrednictwem opłata sądowa zostanie dokonana (ewentualnie kartę płatniczą). Jeśli autoryzacja płatności przebiegnie pomyślnie, pozew pojawi się w zakładce „Dokumenty złożone”.

Zachodzi zatem podstawowe pytanie, czy dysponuje Pani podpisem elektronicznym. O ile samo postępowanie przez e-Sąd jest szybsze, o tyle nie ulega wątpliwości, że na początku wymaga to wielu analiz panelu. Nie można pozwolić sobie bowiem na błąd. Jeżeli dysponuje Pani odpowiednimi dokumentami, wynik końcowy raczej nie powinien budzić wątpliwości.

Zachodzi zatem pytanie, czy poradzi sobie Pani z panelem elektronicznym. Jeżeli tak, to zasadne jest wybranie tej formy dochodzenia należności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak starać się o pieniądze od męża za zaległe alimenty?

Jestem po rozwodzie. Były mąż nie interesuje się synem, nie spotyka się z nim i nie płaci alimentów. Przed ślubem dostał działkę. Teraz ma być...

Czy komornik ma prawo egzekwować alimenty od mojej żony?

Czy w świetle istniejącej pomiędzy nami (małżonkami) umowy o rozdzielności majątkowej istnieje zagrożenie, że komornik ma prawo egzekwować...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »