Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z klientem firmy transportowej

Łukasz Poczyński • Opublikowane: 2010-12-26

Mam firmę transportową; co tydzień wystawiam fakturę z wykazami zleceń i uzupełniam kilometry. Czy firma zlecająca przewóz ma prawo wycofać się ze zleceń, za które już zapłaciła, twierdząc, że nie zgadza się ilość kilometrów? Długość trasy obliczają za pomocą mapy internetowej, a przecież kierowcy jadą zwykłymi drogami, a ponadto czasami zdarzają się objazdy.

zdjęcie prawnika
Łukasz Poczyński

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Z pytania wynika, że Pańska firma zajmuje się usługami transportowymi – świadczy usługi przewozowe. Ze swoimi kontrahentami zawiera więc Pan najprawdopodobniej umowy przewozu. Do umowy przewozu zastosowanie mają podstawowe przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dotyczące umowy przewozu (tytuł XXV, art. 774-793 K.c.) oraz pozostałe przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań, a także przepisy ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe.

 

Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z art. 90 Prawa przewozowego, jak również zgodnie z przyjętymi zasadami stosowania prawa – pierwszeństwo stosowania mają przepisy szczególne (z łac. lex specialis), a przepisy ogólne (z łac. lex generalis) zawarte w Kodeksie cywilnym mają zastosowanie posiłkowe, subsydiarne, w przypadku kiedy przepisy szczególne danego zagadnienia (w tym przypadku przepisy ustawy Prawo przewozowe) w ogóle nie regulują albo też gdy nie regulują go w sposób wystarczający.

 

Umowa przewozu towarów należy do kategorii świadczenia usług, a jej celem jest dokonanie czynności faktycznej polegającej na przemieszczaniu towarów z jednego miejsca w drugie. Elementami istotnymi umowy przewozu jest określenie trasy przewozu, wynagrodzenia przewoźnika (przewoźnego, frachtu) oraz przedmiotu przewozu.

 

Przy przewozie rzeczy podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest przewiezienie przesyłki na miejsce przeznaczenia oraz wydanie jej osobie wskazanej jako odbiorca w całości, w stanie niepogorszonym i we właściwym terminie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Ani przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przewozu, ani przepisy Prawa przewozowego nie regulują szczegółowo kwestii, jak przewoźnik ma wykonać swoje zobowiązanie. Takie szczegółowe postanowienia powinny więc być uregulowane przez strony w samej umowie.

 

Strony mogą więc w umowie określić: szczegółową trasę przewozu, opakowanie, wynagrodzenie przewoźnika itp.

 

Z Pańskiego pytania nie wynika, żeby strony ustaliły szczegółowy przebieg trasy przewozu.

 

W związku z powyższym należy się więc odwołać do przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego dotyczących wykonywania zobowiązań.

 

Obowiązki wynikające z umowy przewozu przewoźnik powinien wykonać z należytą starannością (art. 355 § 1 K.c.), określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności (art. 355 § 2 K.c.).

 

Pojęcie należytej staranności nie jest stałe, gdyż jego zakres oraz treść jest pochodną rozlicznych i zmiennych w czasie elementów. Jest ono chociażby uzależnione od ogólnego poziomu wiedzy, nauki, techniki. Wpływ na nie wywierają też przepisy prawne, zasady współżycia społecznego, ukształtowane zwyczaje, reguły zawodowe.

 

Mając na uwadze powyższe, stanąłbym na stanowisku, że jeśli wykonał Pan (czy też Pańscy pracownicy) przewóz zgodnie regułami sztuki, wybierając najbardziej optymalną trasę, to zarzuty wysyłającego są bezzasadne.

 

Obliczanie odległości za pomocą mapy internetowej jest moim zdaniem niezbyt dobrą metodą. Mapa internetowa nie uwzględnia bowiem wielu utrudnień, które w praktyce występują na drodze, jak choćby ograniczenia dla samochodów ciężarowych, roboty drogowe, wypadki samochodowe, awarie itp.

 

Reasumując – kilometry na mapie a kilometry w terenie to często dwie różne liczby.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »