Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem ze spłatą kredytu - co zrobić?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-01-11

Spłata kredytu przerosła nasze możliwości finansowe i spodziewam się egzekucji komorniczej z sądu. Wzięłyśmy z mamą 60 tys. zł kredytu w banku, mama jest głównym pożyczkobiorcą. Niestety raty nas przerosły, wynosiły 1200 zł miesięcznie, doszły inne drobne kredyty i całkiem się zaplątałyśmy w tych długach. Nie płaciłyśmy przez kilka miesięcy i bank rozwiązał umowę i oddał sprawę do sądu. Mam mieszkanie na spółkę z synem, czy można jakoś porozumieć się z komornikiem, aby nie wszedł na to mieszkanie? Zarabiam na czarno, nie mam nic na koncie, mama ma emeryturę, nie wiem, czy komornik już jej czegoś nie zajął. Jak wyjść z tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli dojdzie do tego, że windykacją zadłużenia zajmie się komornik, to oznaczać będzie, że bank jako wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy (prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności) i skierował go do przymusowej egzekucji.

Komornik nie jest wierzycielem, a tylko organem egzekucyjnym działającym na zlecenie wierzyciela – wykonuje jego dyspozycje co do sposobów egzekucji. Komornik nie ma prawa układać się z dłużnikiem i ustalać z nim zapłatę w ratach. Taka decyzja należy tylko do wierzyciela.

Nieformalnie można się umówić z komornikiem na zapłatę jakiejś kwoty miesięcznie, a w zamian komornik nie będzie stosował innych środków egzekucyjnych. Ale jeżeli wierzyciel tego zażąda, komornik będzie musiał je zastosować, nie bacząc na nieformalną umowę z dłużnikiem.

Jeżeli wierzyciel nie zleci komornikowi egzekucji z nieruchomości (z mieszkania) – poprzez jej zajęcie i sprzedaż – to komornik nie ruszy mieszkania.

Jeżeli wobec Pani mamy toczyłaby się jakaś egzekucja, to mama otrzymałaby o tym zawiadomienie, a dodatkowo zajęte byłoby jej konto oraz świadczenie z ZUS.

Domyślam się, że sprawa była (lub jest) w sądzie, bo bank nie chce dopuścić do przedawnienia długu (bo straciłby wszystko). Zapewne wierzyciel będzie dążył do uzyskania wyroku i następnie przekazania sprawy do komornik. Jednak to nie przeszkadza w tym, by rozmawiać z bankiem. Bank zapewne nie wycofa pozwu (chce mieć wyrok), ale ugoda z bankiem może być zawarta w sądzie lub poza nim, a wykonywana ugoda nie pozwalałaby bankowi na skierowanie sprawy do komornika.

Decyzję o odroczeniu może podjąć tylko wierzyciel – bank. Nie należy to do komornika.

Opisana sprawa jest na tyle klarowana, że w mojej ocenie nie ma szans na to, by sąd oddalił powództwo banku. Może Pani składać apelacje od wyroku – co związane byłoby z kosztami. Dawałoby to, co prawda, trochę czasu, ale nie powodowałoby, że dług zniknie. Procedura zawsze trochę trwa, a można zaskarżać każde działanie komornika i próbować przedłużać. Co faktycznie robić, zależy od rozwoju sytuacji.

Podkreślam, że gdyby bank zgodził się na odroczenie, rozłożenie długu na mniejsze raty – wtedy w przypadku regularnej spłaty nie doszłoby do egzekucji.

Przedmiotem egzekucji i ewentualnej sprzedaży byłby tylko Pani udział w mieszkaniu a nie całe mieszkanie. Komornik na wniosek wierzyciela zająłby Pani udział (syna nie, bo nie jest dłużnikiem ani nie poręczał Pani kredytu). Przedmiotem ewentualnej sprzedaży będzie więc tylko Pani udział w tym mieszkaniu.

Jak nie będzie wniosku od wierzyciela o egzekucję z Pani udziału w mieszkaniu, to komornik nic nie zrobi w tej sprawie. W praktyce w księgach wieczystych wpisane zostanie ostrzeżenie o egzekucji z Pani udziału. Według Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 1005.O zajęciu ułamkowej części nieruchomości komornik zawiadamia także pozostałych współwłaścicieli, a o zajęciu użytkowania wieczystego także właściciela nieruchomości oraz właściwy organ administracji rządowej lub właściwą gminę.”

„Art. 1009. W razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości.”

Nie sposób ocenić, czy ktoś kupiłby Pani udział. W praktyce różnie to bywa. Zależy od miejscowości, popytu i podaży, tego, czy nabywca zechce być tylko współwłaścicielem itp. W efekcie może dojść do sytuacji, że egzekucja z Pani udziału w mieszkaniu nic nie da – bo nikt go nie kupi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »