Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problem z komornikiem który chce zająć nieruchomość

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam problem z komornikiem. Chodzi o to, że komornik chce zająć moją nieruchomość. Czy jeżeli znajdę pracę i komornik zajmie mi wynagrodzenie za alimenty to drugi komornik może zająć mi nieruchomość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, podjęcie pracy nie uchroni Pana przed egzekucją z nieruchomości. To wierzyciel decyduje z czego ma być prowadzona egzekucja, a w przypadku alimentów – decyduje komornik, bowiem ma obowiązek sam wyszukać majątek.

Co to dla Pana oznacza?

Komornik może jednocześnie zająć:

  1. wynagrodzenie,
  2. konto bankowe,
  3. inne wierzytelności,
  4. ruchomości,
  5. nieruchomości.

I ze wszystkich prowadzić egzekucję jednocześnie.

Stosownie do treści art. 803 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 298 z późn. zm.) podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowaniem przymusu państwowego na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego w tym postępowaniu. Przy tym podkreślić należy, iż możliwość zastosowania przymusu państwowego przez organ egzekucyjny w toku postępowania egzekucyjnego nie oznacza, iż organ ten jest obowiązany w każdym przypadku z urzędu podejmować czynności zmierzające do wyegzekwowania świadczenia wynikającego z tytułu wykonawczego. Co do zasady to wierzyciel decyduje nie tylko o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, ale również o jego przebiegu i dynamice. Wierzyciel już we wniosku o wszczęcie egzekucji ma obowiązek wskazania organowi egzekucyjnemu informacji, które umożliwiają podjęcie czynności egzekucyjnych.

Wniosek egzekucyjny, jak każde pismo procesowe, powinien spełnić wymogi formalne z art. 126 oraz z art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na wierzycielu więc w pierwszej kolejności spoczywa obowiązek ustalenia i wskazania organowi egzekucyjnemu adresu zamieszkania dłużnika. W przeciwnym razie wniosek o wszczęcie egzekucji zostaje zwrócony i nie wywołuje żadnych skutków związanych z jego wniesieniem. Natomiast w sytuacji, gdy wierzyciel wskaże prawidłowy adres, komornik, dokonując pierwszej czynności egzekucyjnej polegającej na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, poucza dłużnika o treści art. 136 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym dłużnik ma obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie miejsca zamieszkania. Niedopełnienie wyżej wskazanego obowiązku skutkuje pozostawieniem pism kierowanych do dłużnika w aktach egzekucyjnych ze skutkiem doręczenia.

Przy tym należy w tym miejscu wskazać, iż wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji jest zobowiązany nie tylko do wskazania adresu zamieszkania dłużnika, ale również do precyzyjnego oznaczenie sposobu egzekucji (art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego), tym samym oznaczenia majątku, z którego ma być prowadzona egzekucja. Komornik co do zasady nie ma obowiązku z urzędu ustalać majątku dłużnika, z którego może być prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Szczegółowe przepisy dotyczą egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Stosownie do treści art. 1086 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Jak Pan widzi – nie ma znaczenia ile ma Pan źródeł nadających się do egzekucji. Dopóki jest Pan właścicielem nieruchomości, dopóty komornik może prowadzić z niej egzekucję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »