Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z komornikiem który chce zająć nieruchomość

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-04-15

Mam problem z komornikiem. Chodzi o to, że komornik chce zająć moją nieruchomość. Czy jeżeli znajdę pracę i komornik zajmie mi wynagrodzenie za alimenty to drugi komornik może zająć mi nieruchomość?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat

Niestety, podjęcie pracy nie uchroni Pana przed egzekucją z nieruchomości. To wierzyciel decyduje z czego ma być prowadzona egzekucja, a w przypadku alimentów – decyduje komornik, bowiem ma obowiązek sam wyszukać majątek.

Co to dla Pana oznacza?

Komornik może jednocześnie zająć:

  1. wynagrodzenie,
  2. konto bankowe,
  3. inne wierzytelności,
  4. ruchomości,
  5. nieruchomości.

I ze wszystkich prowadzić egzekucję jednocześnie.

Stosownie do treści art. 803 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 298 z późn. zm.) podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowaniem przymusu państwowego na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego w tym postępowaniu. Przy tym podkreślić należy, iż możliwość zastosowania przymusu państwowego przez organ egzekucyjny w toku postępowania egzekucyjnego nie oznacza, iż organ ten jest obowiązany w każdym przypadku z urzędu podejmować czynności zmierzające do wyegzekwowania świadczenia wynikającego z tytułu wykonawczego. Co do zasady to wierzyciel decyduje nie tylko o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, ale również o jego przebiegu i dynamice. Wierzyciel już we wniosku o wszczęcie egzekucji ma obowiązek wskazania organowi egzekucyjnemu informacji, które umożliwiają podjęcie czynności egzekucyjnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wniosek egzekucyjny, jak każde pismo procesowe, powinien spełnić wymogi formalne z art. 126 oraz z art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na wierzycielu więc w pierwszej kolejności spoczywa obowiązek ustalenia i wskazania organowi egzekucyjnemu adresu zamieszkania dłużnika. W przeciwnym razie wniosek o wszczęcie egzekucji zostaje zwrócony i nie wywołuje żadnych skutków związanych z jego wniesieniem. Natomiast w sytuacji, gdy wierzyciel wskaże prawidłowy adres, komornik, dokonując pierwszej czynności egzekucyjnej polegającej na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, poucza dłużnika o treści art. 136 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym dłużnik ma obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie miejsca zamieszkania. Niedopełnienie wyżej wskazanego obowiązku skutkuje pozostawieniem pism kierowanych do dłużnika w aktach egzekucyjnych ze skutkiem doręczenia.

Przy tym należy w tym miejscu wskazać, iż wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji jest zobowiązany nie tylko do wskazania adresu zamieszkania dłużnika, ale również do precyzyjnego oznaczenie sposobu egzekucji (art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego), tym samym oznaczenia majątku, z którego ma być prowadzona egzekucja. Komornik co do zasady nie ma obowiązku z urzędu ustalać majątku dłużnika, z którego może być prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Szczegółowe przepisy dotyczą egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Stosownie do treści art. 1086 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Jak Pan widzi – nie ma znaczenia ile ma Pan źródeł nadających się do egzekucji. Dopóki jest Pan właścicielem nieruchomości, dopóty komornik może prowadzić z niej egzekucję.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Potrącanie alimentów z pensji mimo zajęcia komorniczego

Czy pracodawca na podstawie sądowego protokołu ugody o alimenty opatrzonego w klauzulę wykonalności może bez pośrednictwa komornika potrącać...

Mimo że obowiązek alimentacyjny wygasł, komornik nadal ściąga alimenty, co robić?

Zgodnie z wyrokiem sądu mój obowiązek alimentacyjny wygasł, ale komornik go nie respektuje i nadal potrąca pieniądze. Co robić? Jestem rencistą....

Jak wygląda proces licytacji nieruchomości?

Mam długi m.in. wobec ZUS-u. ZUS nałożył przymusową hipotekę na nieruchomości. Obecnie komornik zajął nieruchomość i zażądał spłaty. Zamierza...

Jak komornik powinien rozliczyć pieniądze od dłużnika alimentacyjnego?

Moja siostra otrzymuje pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Ostatnio komornikowi udało się ściągnąć pieniądze za zaległe alimenty jeszcze sprzed...

Omyłkowo wydany tytuł wykonawczy a postępowanie komornicze

Komornik sądowy wszczął przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne na podstawie wniosku wierzyciela o wierzytelność, która mu się ode mnie nie należała,...

Prawidłowo przeprowadzona licytacja domu

W zeszłym roku przeprowadzono licytację mojego domu. Dom został sprzedany. Od tego czasu nie dostałam żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Otrzymałam...

Zajęcie egzekucyjne przez komornika zakupionego domu za długi sprzedającego

Dwa miesiące temu kupiłam 1/2 domu rodzinnego. Dokonałam tego nabycia u notariusza. Pozostałą część domu posiada inny członek rodziny. Dzisiaj...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »