Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawidłowo przeprowadzona licytacja domu

Autor: Tomasz Krupiński

W zeszłym roku przeprowadzono licytację mojego domu. Dom został sprzedany. Od tego czasu nie dostałam żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Otrzymałam tylko informację o sprostowaniu w postanowieniu sądu dotyczącą błędnie oznaczonych numerów działek. Gdy przebywałam za granicą nowy właściciel wywiózł z domu wszystkie moje rzeczy osobiste. Czy licytacja była prawidłowo przeprowadzona skoro podano błędne numery działek? Czy właściciel mógł zabrać moje rzeczy, nie informując mnie o tym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 999 § 1 Kodeksu cywilnego – prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.

Generalnie zatem z chwilą wydania postanowienia o przysądzeniu własności (takim orzeczeniem kończy się nabycie nieruchomości w drodze egzekucji) nabywca staje się właścicielem nieruchomości, a dłużnik przestaje tym właścicielem być, co oznacza, że zasadniczo powinien on się natychmiast wyprowadzić, a precyzyjniej – w terminie wyznaczonym przez komornika.

Stąd też wierzyciel nie musi prowadzić osobnego postępowania o eksmisję, gdyż postanowienie o przybiciu wprowadza w stan własności i posiadania. Wszelkie wady formalne postępowania zostały zastąpione poprzez prawomocność postanowień sądowych. Nie ma więc możliwości ich podważenia w szczególności choćby przez fakt, iż doszło do sprostowania omyłki pisarskiej.

Co do ruchomości – tutaj doszło do naruszeń. Wierzyciel powinien wezwać Panią do wydania ruchomości w wyznaczonym terminie. Rzeczy usunięte przez wierzyciela stanowią Pani własność i powinna Pani mieć prawo ich odebrania. W tym zakresie doszło do dużych naruszeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »