Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczki dla osoby poznanej w internecie

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2019-05-27

Pewnej osobie poznanej w internecie pożyczałam pieniądze na lokaty. Spłaty miały być co miesiąc, powiększone o mój zysk. Niestety osoba ta spłaca bardzo wolno. Nie wiem, jak zmusić do szybszych spłat. Posiadam dowody na zawarcie umów i pożyczki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że jest to dla Pani trudna i niekomfortowa sytuacja, jako że nie może Pani odzyskać pieniędzy. Istnieją jednak oczywiście możliwości, zarówno cywilne, jak i karne. Mogłaby Pani domagać się na drodze sądowej po prostu zwrotu pieniędzy, jednakże istnieją pewne trudności o charakterze formalnym.

Nie pisała Pani o formie zawarcia umowy, jednakże ze względu na opisaną przez Panią sytuację wnioskuję, ze umowa ta nie została zawarta w formie pisemnej. W Kodeksie cywilnym zawarto kilka przepisów dotyczących formy czynności prawnych. Zgodnie z art. 73 jeśli ustawa zastrzega dla ważności czynności formę pisemną, czynność jest nieważna bez zachowania tej formy tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Przepisy dotyczące umowy pożyczki nie zawierają zastrzeżenia formy pisemnej pod rygorem nieważności – na mocy art. 720 umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł powinna zostać zawarta w formie dokumentowej. Należy zaznaczyć, że przed 1 lipca 2016 r. próg był określony na kwotę 500 zł.

Tak więc umowa, jaką Państwo zawarli, jest jak najbardziej ważna, gdyż rygor pisemny został zastrzeżony dla celów dowodowych. Oznacza to, iż zgodnie z art. 74 w razie sporu nie jest dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Dowód ten jest jednak dopuszczalny w sytuacji, gdy żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą, fakt dokonania czynności zostanie uprawdopodobniony za pomocą dokumentu, a także nie stosuje się tego w stosunkach między przedsiębiorcami. Obawiam się, że te wiadomości nie mają waloru dokumentu, jednakże nie oznacza to, że niemożliwe jest odzyskanie pieniędzy, jednakże po prostu nie można wówczas prowadzić dowodu z przesłuchania stron czy świadków. Jednakże te wiadomości mogą okazać się wystarczające, zwłaszcza gdyby np. Pani miała jakieś potwierdzenia przelewów – wówczas one mogłyby być dokumentem, który uprawdopodabnia zawarcie umowy pożyczki. Wiadomości te są jednak dość mocnym dowodem na to, gdyż stanowią oświadczenie dłużnika.

Oprócz drogi cywilnej, istnieje droga karna. Opisana przez Panią sytuacja wypełnia znamiona przestępstwa z art. 284 Kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli zaś przywłaszcza powierzoną sobie cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy od lat 5. Prawdopodobnie wiąże się to z faktem, że osoba nadużyła wtedy zaufania.

W tym przypadku można uznać, że pieniądze te zostały na jakiś czas powierzone tej osobie, ale z obowiązkiem zwrotu, z czego się nie wywiązała. Może więc Pani złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia. Gdyby zapadł wyrok skazujący, może Pani domagać się w tym postępowaniu zasądzenia obowiązku naprawienia szkody, czyli innymi słowy – zwrotu pieniędzy. Tutaj postępowanie prowadzi policja, prokuratura oraz sąd, w sprawie cywilnej musi Pani wykazywać swoją aktywność, przedstawiać dowody, składać wnioski.

Co do tego, ile sprawa może trwać, to naprawdę nie mogę powiedzieć, to zależy od wielu czynników, jak chociażby obłożenie danego sądu, np. sądy wielkich miastach mają dużo więcej spraw i często terminy oczekiwania na rozprawę są dłuższe. Nadto inaczej wygląda sprawa karna, a inaczej cywilna, gdyż np. w karnej najpierw jest postępowanie przygotowawcze, a to też trwa (czasem miesiąc, czasem kilka). W zależności od sędziego sprawa cywilna czy też karna mogłaby zakończyć się na jednej rozprawie albo też na kilku. Tak więc może to trwać 3 miesiące, a równie dobrze ponad rok, naprawdę nie potrafię przewidzieć.

Nie ma przeszkód, aby założyła Pani sprawę sama, ale jeśli woli Pani czuć się pewniej, może Pani wziąć prawnika dla pomocy. Jeśli chodzi o koszt, to nie mogę wypowiadać się co do stawek pełnomocników, zwłaszcza że mogą też być różne, ale jeśli Pani sobie życzy, mogę zgłosić, że byłaby Pani zainteresowana reprezentacją, wówczas postarają się znaleźć prawnika właściwego Pani miejscowo i dokonają wyceny. Może też Pani pójść do kogoś i po prostu zapytać o koszty, to jeszcze nie zobowiązuje do zawarcia umowy.

Nie ma przeszkód, aby wysłała Pani pismo będące wezwaniem do zapłaty całości pożyczki, jest to częsta praktyka w takich przypadkach. Co do problemów, to Pani nie powinna ich mieć, nie uczyniła Pani nic złego, pożyczyła Pani pieniądze komuś, kto ich nie spłaca. Jest to jak najbardziej legalne, a przynajmniej jeśli chodzi o Panią, gdyż nie dopuściła się Pani czynu zabronionego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »