Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka z Providenta dla siostry

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-06-12

Mam problem z pożyczką zaciągnięta w firmie Provident, którą wzięłam dla mojej siostry, która obiecała mi że spłaci całość (3800 zł) w ciągu miesiąca. Umowa została podpisana w domu siostry przy obecności Pani przedstawiciel i mojej siostry. Oczywiście siostra nie dotrzymała słowa. również nie spłaca tak. jak jest ustalone w umowie. Przedstawiciel firmy przychodzi do niej do domu i ona to spłaca. tylko że w wysokości ok. 30 zł tygodniowo. Moje prośby i groźby jej nie obchodzą. Chcę mieć czystą sytuację finansową i w BIK-u. Jak mogę po dobroci lub sądownie rozwiązać tę sytuację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiła Pani dość skomplikowany stan faktyczny. Zawarła Pani umowę z Providentem, której to umowy jest Pani stroną na rzecz osoby trzeciej. Obowiązki wynikające z umowy obciążają jednak Panią. Natomiast między Panią a siostrą doszło do zawarcia kolejnej umowy pożyczki, powstał nowy stan prawny. 

W myśl przepisu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Jednocześnie art. 720 § 2 stanowi, iż umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Wartość wszystkich umów pożyczki, o których jest mowa, przekraczała kwotę 500 zł, jednakże żadna z nich nie została stwierdzona na piśmie między stronami tych czynności. W niniejszej sprawie znajduje więc zastosowanie przepis art. 74 § 1, zgodnie z którym zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności (jak ma to miejsce w art. 720 § 2) ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa „pismo uprawdopodobniające fakt dokonania czynności może mieć charakter urzędowy (np. potwierdzenie uiszczenia należności publicznoprawnej związanej z zawarciem umowy) lub prywatny. Nie jest konieczne, aby pismo uprawdopodabniające, w rozumieniu art. 74 § 2, fakt dokonania czynności prawnej, którego istnienie stanowi podstawę dopuszczenia dowodu ze świadków lub z przesłuchania stron dla wykazania, że czynność ta została dokonania, pochodziło od strony, przeciwko której dowód taki ma być prowadzony, ani też, aby było podpisane przez jedną ze stron. Za początek dowodu na piśmie należy uznać każde pismo, które pozostaje w związku z czynnością prawną, jak list, własne zapiski strony, przeciwko której dowód jest skierowany, treść pozwu w innej sprawie, treść protokołu sądowego w innej sprawie, rachunek, korespondencję między stronami, potwierdzenie odbioru itd.” (orzeczenie SN z dnia 23 listopada 1945 r., sygn. akt C I 132/45, OSN 1947, poz. 32). 

Istnienie takiego początku dowodu na piśmie pozwoli powołać dowody z przesłuchania świadków i stron na okoliczności związane z ustaleniami co  do zwrotu umowy pożyczki. Na tym etapie sugerowałbym skierowanie do siostry wezwanie do zwrotu kwoty pożyczki pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »