Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odzyskanie pieniędzy pożyczonych spółce

Autor: Tomasz Krupiński

W 2014 r. udzieliłam pożyczki pieniężnej na umowę spółce z o.o. z ostatecznym terminem spłaty na dzień 31.05.2016 r. i z tego tytułu otrzymywałam ustalone odsetki. Księgowa zapewniła mnie, że ja nie mam obowiązku zgłaszania tego faktu w US. Prezesem i głównym udziałowcem jest mój mąż. W skład zarządu wchodzi mąż, jego córka i dyrektor, ale osobą decyzyjną jest mąż. Muszę nadmienić, że nasze stosunki nie są najlepsze, mąż ma inną kobietę i czyni wszystko, aby pozbawić mnie tych pieniędzy. Udało mi się nakłonić męża do rozmowy, w której zaproponowałam takie rozwiązanie, że zwraca udzieloną pożyczkę, składam wniosek o rozwód bez orzekania o winie i wyprowadzam się, nie roszcząc żadnych pretensji. W rezultacie nie przystał na propozycję, licząc na to, że pozbawi mnie tych pieniędzy. Jak mogę więc odzyskać swoją należność?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim proszę o przesłanie treści umowy pożyczki.

Musi Pani wziąć pod uwagę fakt, że Pani pożyczyła pieniądze nie mężowi, a spółce z o.o., która posiada osobowość prawną. Jest to podmiot niezależny od udziałowców czy tez członków zarządu, a za swoje zobowiązania odpowiada z majątku spółki.

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”.

Pożyczka miała być zwrócona w całości do dnia 31 maja 2016 r., toteż obecnie dłużnik znajduje się w zwłoce. Powinna Pani więc przede wszystkim skierować wezwanie do zapłaty do spółki z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na spłatę zadłużenia pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. W razie bezskuteczności takiego wezwania pozostaje Pani skierować pozew do sądu o zwrot tej należności.

Proszę jeszcze o wskazanie, czy środki pieniężne jakie pożyczyła Pani spółce stanowiły wyłączną Pani własność czy też pochodziły z majątku wspólnego Pani i Pani męża. Z żądaniem zwrotu proszę nie zwlekać, gdyż na skutek działań Pani męża może on wyprowadzić majątek spółki w taki sposób, że nawet po uzyskaniu wyroku zasądzającego, nie będzie Pani wyegzekwować swojej należności z majątku spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »