Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozew o zapłatę zaległej pożyczki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-02-14

W dniu dzisiejszym odebrałem z poczty pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Otóż w 2007 roku zawarłem umowę pożyczki z moją byłą teściową na kwotę 50 000 zł. Moje pytania są takie: Czy mam odpowiedzieć na ten pozew i jaki termin jest odpowiedzi?
Jaki obowiązuje termin przedawnienia? Kiedy i jak złożyć wniosek o przedawnienie? Czy powódka ma prawo się domagać odsetek? Jak wygląda dalsza procedura tej sprawy i ile wynosi czas oczekiwania na tą rozprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozew o zapłatę zaległej pożyczki

Odpowiedź na pozew o zapłatę

Na pozew powinien Pan oczywiście odpowiedzieć. Powołać dowody, ustosunkować się do żądania. Termin odpowiedzi został Panu nakreślony w piśmie przewodnim z sądu. Zwykle jest to 14 dni.

Przedawnienie długu z tytułu pożyczki

Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego każde roszczenie o charakterze majątkowym ulega przedawnieniu.

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów w oparciu o art. 118 przedawnienie długu z tytułu pożyczki związanej z działalnością gospodarczą, następuje po upływie 3 lat. Pożyczka od osoby prywatnej ulega przedawnieniu po 6 latach. Termin przedawnienia długu stwierdzony wyrokiem sądu wynosi 6 lat. Przed 2018 rokiem przedawnienie takiej pożyczki wynosiło 10 lat.

Krótsze regulacje dotyczące przedawnienia mają zastosowanie do roszczeń majątkowych powstałych po wejściu w życie ustawy (po dniu 9 lipca 2018 r.), a także do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych (art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Jednak w przypadku roszczeń, co do których termin przedawnienia w wyniku nowelizacji uległ skróceniu z 10 do 6 lat, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem 9 lipca 2018 r.

Przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem 9 lipca 2018 r. i nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego 10-letniego terminu wcześniej, niż według nowych zasad, następuje z upływem tego wcześniejszego terminu (art. 5 ust. 2 zd. 2. ustawy nowelizującej). Jeśli nie nastąpiło przerwanie biegi terminu przedawnienia – nie uznał Pan długu, nie poprosił Pan o prolongatę, wydłużenie – terminy pożyczki uległy przedawnieniu po 10 latach od dnia wymagalności.

Nie uległy więc na pewno przedawnieniu 3 ostatnie raty. Zarzut przedawnienia należy złożyć w odpowiedzi na pozew.

Sprawa w sądzie

Powódka nie domaga się odsetek, ale odszkodowania z powodu braku zwrotu kolejnych rat. Ma do tego prawo. Sąd wyznaczy rozprawę. Nie wiem, jak długo będzie Pan oczekiwał na termin. Nie da się tego określić. Od momentu skierowania sprawy do sądu żadna rata się już nie przedawni. Skierowanie sprawy do sądu spowodowało przerwanie terminu przedawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »