Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbycie się nieruchomości i ogłoszenie upadłości

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-24

Przebywam za granicą. W Polsce mam niespłacone należności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, bank także wypowiedział mi umowę hipoteczną z powodu niespłacania kredytu. Chcę w Wielkiej Brytanii ogłosić upadłość gospodarczą, lecz nie mogę, dopóki jestem w posiadaniu nieruchomości. Co mam zrobić po kolei?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Możliwość ogłoszenia upadłości polskiego obywatela za granicą potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 listopada 2012 r. (sygn. C-116/11) w sprawie zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym poznańskiego sądu upadłościowego, gdzie Trybunał stwierdził jednoznacznie, że każda forma upadłości w jednym kraju członkowskim i jej skutki muszą być respektowane przez sądy upadłościowe innego kraju Unii Europejskiej. W świetle § 3 ust. 1 unijnego Rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego w jednym z Państw UE, jego skutki rozciągają się na wszystkie pozostałe Państwa Członkowskie od dnia ogłoszenia orzeczenia o upadłości, a więc na ojczyznę bankruta jak i jego zadłużenia. Ponadto także zaspokojenie lub umorzenie zadłużenia wobec wierzycieli w innych krajach odbywa się według zasad określonych prawem sądu, przed którym postępowanie upadłościowe się toczy. Jednocześnie rozporządzenie 1346/2000 wskazuje sąd właściwy dla ogłoszenia bankructwa – jest to, niezależnie od obywatelstwa, sąd w kraju, w którym znajduje się tzw. COMI, tj. Centre of Main Interests (ośrodek interesów życiowych), bankruta pochodzącego z jednego z krajów Członkowskich UE.

Rozporządzenie 1346/2000 w preambule określa COMI jako miejsce, w którym „dłużnik zazwyczaj zarządza swoją działalnością i jako takie jest rozpoznawalne przez osoby trzecie”. Nie wskazuje natomiast kryteriów, na których podstawie ustalane jest owo COMI bankruta, w szczególności nie wskazuje, jaki czas jest konieczny, aby zmienić kraj, w którym posiada się COMI.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie będziemy w stanie poprowadzić Panu sprawy przed sądem w sprawie upadłości. Bez osobistej obecności, znajomości akt – to praktycznie niemożliwe.

Obowiązujące w tej części Wielkiej Brytanii podstawowe przepisy prawa upadłościowego znajdują się w ustawie Insolvency Act z 1986 roku (IA) oraz w rozporządzeniu Insolvency Rules również z roku 1986 (IR). Osoby fizyczne, które popadły w problemy finansowe, mogą uniknąć niewypłacalności poprzez zawarcie pozasądowej ugody (individual voluntary arrangement). Ugoda ta jest wiążąca, jeżeli 75% wierzycieli wyrazi zgodę na propozycję dłużnika. Ten typ postępowania unormowany jest w Części VIII IA oraz w Części V IR). Wszczęcie postępowania następuje zasadniczo na wniosek wierzyciela albo dłużnika.

Wszelkie wartościowe składniki należące do Państwa majątku wchodzą – momencie otwarcia postępowania upadłościowego – do masy upadłościowej. Dotyczy to także majątku i dochodów nabytych po otwarciu postępowania upadłościowego, za wyjątkiem przedmiotów nie będących Państwa własnością oraz przedmiotów i środków potrzebnych do egzystencji. Zwolnienie dłużnika z długów (discharge) kończy postępowanie upadłościowe osoby fizycznej.

W wyniku nowelizacji wprowadzonej przez Enterprise Act 2002 umorzenie długów dochodzi do skutku (automatycznie) poprzez upływ czasu, z reguły jest to 12 miesięcy. Musi Pan jednak zgromadzić dokumentację co do wysokości zadłużenia, w ZUS-ie, US-ie czy banku, w tym oczywiście możemy pomóc.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dopisanie lokatora do hipoteki, aby uchronić mieszkanie przed licytacją

Mam niewielki dług (7 tys. zł). Czy będzie skuteczne dopisanie lokatora do hipoteki, aby ochronić mieszkanie przed sprzedażą (jest wyznaczona licytacja)?...

Czy dłużnik ma szanse na unieważnienie wyroku za nieprawidłowe doręczenie pozwu?

W 2014 r. wygrałem sprawę sądową przeciwko nieuczciwemu najemcy, który nie płacił czynszu. Kwota zadłużenia wynosiła ok. 10 tys. zł. Po roku...

Przedawnienie roszczenia regresowego

Chciałbym rozstrzygnąć kwestię przedawnienia się roszczenia regresowego. W 2010 r. doszło do zdarzenia – potrącenia dwóch pieszy (ja i mój...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »