Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbycie się nieruchomości i ogłoszenie upadłości

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-24

Przebywam za granicą. W Polsce mam niespłacone należności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, bank także wypowiedział mi umowę hipoteczną z powodu niespłacania kredytu. Chcę w Wielkiej Brytanii ogłosić upadłość gospodarczą, lecz nie mogę, dopóki jestem w posiadaniu nieruchomości. Co mam zrobić po kolei?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Możliwość ogłoszenia upadłości polskiego obywatela za granicą potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 listopada 2012 r. (sygn. C-116/11) w sprawie zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym poznańskiego sądu upadłościowego, gdzie Trybunał stwierdził jednoznacznie, że każda forma upadłości w jednym kraju członkowskim i jej skutki muszą być respektowane przez sądy upadłościowe innego kraju Unii Europejskiej. W świetle § 3 ust. 1 unijnego Rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego w jednym z Państw UE, jego skutki rozciągają się na wszystkie pozostałe Państwa Członkowskie od dnia ogłoszenia orzeczenia o upadłości, a więc na ojczyznę bankruta jak i jego zadłużenia. Ponadto także zaspokojenie lub umorzenie zadłużenia wobec wierzycieli w innych krajach odbywa się według zasad określonych prawem sądu, przed którym postępowanie upadłościowe się toczy. Jednocześnie rozporządzenie 1346/2000 wskazuje sąd właściwy dla ogłoszenia bankructwa – jest to, niezależnie od obywatelstwa, sąd w kraju, w którym znajduje się tzw. COMI, tj. Centre of Main Interests (ośrodek interesów życiowych), bankruta pochodzącego z jednego z krajów Członkowskich UE.

Rozporządzenie 1346/2000 w preambule określa COMI jako miejsce, w którym „dłużnik zazwyczaj zarządza swoją działalnością i jako takie jest rozpoznawalne przez osoby trzecie”. Nie wskazuje natomiast kryteriów, na których podstawie ustalane jest owo COMI bankruta, w szczególności nie wskazuje, jaki czas jest konieczny, aby zmienić kraj, w którym posiada się COMI.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie będziemy w stanie poprowadzić Panu sprawy przed sądem w sprawie upadłości. Bez osobistej obecności, znajomości akt – to praktycznie niemożliwe.

Obowiązujące w tej części Wielkiej Brytanii podstawowe przepisy prawa upadłościowego znajdują się w ustawie Insolvency Act z 1986 roku (IA) oraz w rozporządzeniu Insolvency Rules również z roku 1986 (IR). Osoby fizyczne, które popadły w problemy finansowe, mogą uniknąć niewypłacalności poprzez zawarcie pozasądowej ugody (individual voluntary arrangement). Ugoda ta jest wiążąca, jeżeli 75% wierzycieli wyrazi zgodę na propozycję dłużnika. Ten typ postępowania unormowany jest w Części VIII IA oraz w Części V IR). Wszczęcie postępowania następuje zasadniczo na wniosek wierzyciela albo dłużnika.

Wszelkie wartościowe składniki należące do Państwa majątku wchodzą – momencie otwarcia postępowania upadłościowego – do masy upadłościowej. Dotyczy to także majątku i dochodów nabytych po otwarciu postępowania upadłościowego, za wyjątkiem przedmiotów nie będących Państwa własnością oraz przedmiotów i środków potrzebnych do egzystencji. Zwolnienie dłużnika z długów (discharge) kończy postępowanie upadłościowe osoby fizycznej.

W wyniku nowelizacji wprowadzonej przez Enterprise Act 2002 umorzenie długów dochodzi do skutku (automatycznie) poprzez upływ czasu, z reguły jest to 12 miesięcy. Musi Pan jednak zgromadzić dokumentację co do wysokości zadłużenia, w ZUS-ie, US-ie czy banku, w tym oczywiście możemy pomóc.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »