Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót z zagranicy a stary dług

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-10-04

Po jakim czasie przedawniają się długi i czy trzeba składać jakiś wniosek o przedawnienie? Mieszkamy od 12 lat za granicą i chcielibyśmy kiedyś wrócić do Polski, kupić jakąś nieruchomość… Czy komornik będzie mógł ją zająć? Czy możemy dokonać zakupu na dzieci niepełnoletnie lub jedno pełnoletnie, a drugie nie? Czy wtedy komornik zajmie nieruchomość za dług jednego z rodziców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powrót z zagranicy a stary dług

Zgodnie z art. 117 § 21 Kodeks cywilnego „po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi”.

Nowelizacja przepisów Kodeksu z 2018 r. skróciła terminy przedawnienia oraz wprowadziła automatyczne badanie przedawnienia przez sąd w sprawach wytoczonych przeciwko konsumentom.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 125 § 1 skróceniu z 10 do 6 lat uległ termin przedawniania w przypadku roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, a także roszczenia stwierdzonego ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się, tak jak dotychczas, z upływem 3 lat.

Ustawa nowelizująca Kodeks cywilny zawiera szczątkowe przepisy przejściowe, w tym art. 5 ust. 5 stanowiący, że roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym przepisami znowelizowanymi.

Istotne jest także, czy nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia. Zgodnie z art. 123 § 1 i 2 bieg przedawnienia przerywa się bowiem przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia lub zabezpieczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, przez wszczęcie mediacji.

Z kolei art. 124 stanowi, że po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, przy czym w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Jeśli wierzyciel skutecznie przerywał bieg terminu przedawnienia, roszczenie nie musi być przedawnione.

Oczywiście bezpiecznie będzie zakupić nieruchomość na dzieci, z tym, że w przypadku małoletniego – może być w pewnych okolicznościach wymagana zgoda sądu rodzinnego. Nie zawsze tak jest.

Natomiast pełnoletni syn może zakupić nieruchomość na siebie, istotne, aby wykazać, skąd miał na to środki (zarejestrowana darowizna i zgłoszona do US), inaczej US może obciążyć go podatkiem – dość boleśnie.

Darowizna na dzieci (czy pieniędzy, czy nieruchomości) zawsze obarczona jest ryzykiem, bowiem wierzyciel może żądać egzekucji z nieruchomości, jeśli sąd uzna, że działaliście z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Oddanie całej pożyczki bez pokwitowania

W 2014 r. pożyczyłem od kolegi 12 tys. zł – wszystko ustaliśmy przez wiadomości na Facebooku, dostałem kwotę przelewem. Początkowo nie spłacałem...

 

Odpowiedzialność męża za kredyty wzięte przed rozdzielnością majątkową

Rok temu otworzyłam działalność gospodarczą. W tym czasie mieliśmy z mężem wspólnotę majątkową. Pół roku temu przeprowadziliśmy...

 

Zajęcie renty przez Pocztę Polską za abonament RTV

Mam pytanie dotyczące opłaty RTV. Nie miałem podpisanej żadnej umowy z radiem i telewizją na świadczenie usług. Dzisiaj dostałem zawiadomienie z urzędu...

 

Informacja o ogromnych długach męża - jak się zabezpieczyć?

Od miesiąca mam informację o ogromnych długach męża. Okazało się, że jest hazardzistą. Pożyczał pieniądze od prywatnych osób, ma 280 tys. zł...

 

Nadpłata długu, jak ją odzyskać?

Nadpłata długu, jak ją odzyskać?

W październiku otrzymałam nakaz zapłaty na kwotę ok. 3300 zł. W dniu 10 grudnia zapłaciłam część kwoty, tzn. 2000 zł przelewem na konto wierzyciela....

Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Mam zadłużenie w składkach ZUS od 1996 r. do 2005 r. Komornik prowadził egzekucję i wyegzekwował już 45 000 zł, ale komornik przekazywał...

Wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły

Wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły

Właśnie dostałem wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły, z której zostałem skreślony z listy uczniów w dniu 10 maja 2017 roku....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »