Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Powrót na stałe do kraju i zabezpieczenie majątku przed egzekucją starych długów

Autor: Katarzyna Siwiec

Przed 13 laty wyjechałem z Polski za granicę, ponieważ w kraju byłem poważnie zadłużony. Tych kredytów nigdy nie spłaciłem. Za granicą ułożyłem sobie życie, pracuję, a niedawno się ożeniłem i urodziło nam się dziecko. Ostatnio podjęliśmy z żoną decyzję o powrocie do kraju. Chcielibyśmy wrócić i wybudować własny dom. Powrócił jednak problem mojego starego zadłużenia. Po prostu się boję, że po powrocie do Polski zainteresuje się mną komornik. Najgorzej by było, gdybyśmy z żoną wybudowali dom i komornik by go nam zabrał. Co mogę zrobić, aby tak się nie stało? Chciałbym tylko bez przeszkód wybudować dom bez ryzyka, że zostanie zajęty. Liczę się z tym, że zajęcia sądowe będą dotyczyły moich przyszłych wynagrodzeń, ale niczego więcej. Oboje ciężko pracowaliśmy, aby dorobić się własnego domu. Czy jest jakieś sposób, aby zabezpieczyć nasz majątek przez egzekucją moich starych długów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powrót na stałe do kraju i zabezpieczenie majątku przed egzekucją starych długów

Wierzyciel może zająć majątek nawet za stare długi

Powinien mieć Pan świadomość, że jeżeli będzie Pan współwłaścicielem nieruchomości, istnieje potencjalna możliwość, iż ten składnik majątku zostanie poddany licytacji. Oczywiście nie dzieje się to tak po prostu. Pański wierzyciel musiałby przejść pewną procedurę, czyli na przykład ustanowić wyrokiem sądu rozdzielność majątkową pomiędzy Państwem. Wierzyciele mają taką możliwość zagwarantowaną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Następnie wierzyciel musiałby zażądać podziału Państwa majątku i w ten sposób zabezpieczenia się ze spłaty od żony. Albo z tej nowo wybudowanej nieruchomości – jeżeli cała przypadłaby Panu na własność. Tak więc egzekucja będzie możliwa i wykonalna.

Zakup nieruchomości do majątku osobistego żony

Co zatem można zrobić, aby ochronić planowany dom przed Pańskimi wierzycielami? Teoretycznie można nabyć nieruchomość gruntową do majątku osobistego żony – odbywa się to tylko poprzez oświadczenie złożone przed notariuszem, że środki na zakup pochodzą z majątku osobistego żony. Notariusz nie będzie tego sprawdzał, nie ma zresztą takiej możliwości, a tylko uczyni taki zapis w akcie notarialnym. Nie może przecież sprawdzić, czy aby Pana żona nie otrzymała pieniędzy na zakup nieruchomości w darowiźnie od swoich rodziców. A trzeba wiedzieć, że taka darowizna wchodzi do majątku osobistego małżonka.

Na podstawie aktu notarialnego zakłada się księgę wieczystą i w ten sposób „na zewnątrz” tylko Pana żona uchodzić będzie za właściciela nieruchomości. Komornik zaś nie może zająć nieruchomości należącej do majątku osobistego Pana żony na poczet egzekucji Pana zadłużenia.

Dom własnością tego, czyja jest działka

Proszę jeszcze zwrócić uwagę na inny aspekt. Otóż nowy dom powstanie na jakiejś nieruchomości gruntowej, będzie on stanowił jej część składową, a jeśli działka będzie należała do majątku osobistego Pana żony, to również będzie należał do niej dom. Zgodnie bowiem z treścią art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego – część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest zaś wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Niewątpliwie zatem częścią składową jest dom na działce.

Rozwód i podział majątku

Muszę Pana jednak uprzedzić, że jest jeden minus tego rozwiązania. Mianowicie gdyby doszło między Państwem do rozwodu i podziału majątku, musiałby Pan udowodnić, że nieruchomość wchodzi jednak w skład majątku wspólnego, a nie majątku żony. Warto więc zadbać o poświadczenie tego faktu już teraz, czyli na przykład zawrzeć z żoną porozumienie, że tylko na papierze nieruchomość stanowi jej własność i zadbać o to, aby pieniądze na zakup pochodziły ze wspólnego konta chociażby. Tak aby sąd w przyszłości, na wypadek rozwodu nie miał wątpliwości, iż ta nieruchomość stanowi majątek wspólny.

Podsumowując: nieruchomość kupuje się na podstawie aktu notarialnego i akt ten powinien wskazywać jako właścicielkę wyłącznie żonę. Bez znaczenia jest, na kogo będą wystawiane na przykład rachunki za materiały budowlane, ponieważ dom, będąc częścią składową gruntu, będzie własnością żony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info