Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Potrącenie komornicze alimentacyjne pracownika

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-03-29

Pracownik ma stałe potrącenie komornicze alimentacyjne. Jak podejść do sprawy, jeśli inny komornik będzie chciał zająć mu wynagrodzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawcy w polskim systemie prawnym często spotykają się z nieciekawym zjawiskiem z ich perspektywy, mianowicie z zajęciami wynagrodzenia za pracę swoich pracowników. Z uwagi na dzisiejsze czasy – przede wszystkim niewielu pracowników na rynku, problem ze znalezieniem dobrego pracownika, często pracodawcy robią wszystko, aby zatrzymać w swojej firmie wartościowych pracowników. Dlatego też często zajęcia wynagrodzenia za pracę powodują, że pracownicy porzucają pracę, w ten sposób uciekając przed komornikiem i swoimi wierzycielami. Oczywiście, prędzej czy później komornik ustali, gdzie pracuje dłużnik i ponownie zajmie wynagrodzenie za pracę lub wierzytelność, jednakże przez parę miesięcy całość wynagrodzenia bez problemu ten pracownik otrzyma i to będzie jego mały sukces.

Jeśli zaś chodzi o sytuację, którą Pan opisuje należy pamiętać o jednym i podstawowym fakcie. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę to jeden z przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego rodzajów egzekucji.

Zgodnie z treścią art. 881:

„§ 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.

§ 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.”

Pracodawca otrzymuje od komornika pismo informujące o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Na to pismo oczywiście należy odpowiedzieć, najczęściej w terminie 7 dni pod rygorem otrzymania grzywny – wysokość grzywny ogranicza kwota 2000 zł. Dodatkowo należy odpowiedzieć na wezwania komornika wskazane w piśmie, głównie dotyczące umowy, zarobków oraz przesłania karty wynagrodzeń za ostatnie 3 lata. Należy również odpowiedzieć, czy wynagrodzenie jest już zajęte przez inne organy.

„Art. 882. [Obowiązki pracodawcy]

§ 1. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.”

Mając na uwadze powyższe, w przypadku zajęcia wynagrodzenia przez inny organ należy wskazać, że wynagrodzenie jest już zajęte oraz wskazać nazwę komornika, jego sygnaturę oraz datę wpływu zajęcia. Brak jest możliwości, aby egzekucję z wynagrodzenia za pracę mógł prowadzić więcej niż jeden organ egzekucyjny, tj. zawsze niezależnie od wysokości zajęć i wynagrodzenia pracodawca może dokonywać przelewu na rzecz jednego organu egzekucyjnego.

W przypadku gdy nie wie Pan, kto jest właściwy, należy utworzyć „depozyt” i tam wpłacać pieniądze, do czasu ustalenia właściwego komornika. W tej sytuacji brak jest dla Pana jako pracodawcy konsekwencji, gdyż to nie Pan jest powołany do ustalania właściwości komorników. Przede wszystkim zasadą jest, że to komornik właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika jest właściwy do prowadzenia egzekucji. W przypadku zaś gdy dwaj komornicy z jednej miejscowości są właściwi dla dłużnika – wtedy liczy się data wpływu zajęcia do Pańskiej firmy. Jeśli tej daty nie da się ustalić (np. oba zajęcia wpłynęły tego samego dnia) wtedy znaczenie będzie miał fakt wysokości zajęcia, tzn. egzekucję przejmie ten komornik, który prowadzi postępowanie opiewające na wyższą kwotę.

Podsumowując – fakt wpływu innego zajęcia nie ma dla Pana żadnego znaczenia, bowiem i tak może Pan dokonywać potrąceń tylko na rzecz jednego organu egzekucyjnego.

Jeśli zaś chodzi o kwotę należności, którą może Pan przekazywać to zależy ona wyłącznie od charakteru postępowania. Rozróżniamy tutaj tylko i wyłącznie postępowania zwykłe i alimentacyjne.

Jeśli chodzi o postępowania zwykłe to pracodawca nie może potracić więcej niż 1/2 wynagrodzenia, z ochroną przewidzianą dla wynagrodzenia minimalnego. Jeśli zaś chodzi o alimenty – tutaj granica wynosi 3/5 wysokości wynagrodzenia i nie ma znaczenia, że dłużnik otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę. Wobec tego, nie wiedząc ile dłużnik zarabia w Pańskiej firmie, ciężko mi wskazać jakie są to kwoty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »