Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Potrącanie alimentów z pensji mimo zajęcia komorniczego

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-12-06

Czy pracodawca na podstawie sądowego protokołu ugody o alimenty opatrzonego w klauzulę wykonalności może bez pośrednictwa komornika potrącać zasądzoną kwotę, jeśli mam już zajęcie z tytułu zaległości skarbowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu: jest Pan dłużnikiem z tytułu alimentów, nadto jest Pan dłużnikiem skarbu państwa.

W sądowym postępowaniu egzekucyjnym, co do zasady – komornik ma monopol na prowadzenie czynności egzekucyjnych (poza sądem, który czasami pełni funkcję organu egzekucyjnego). Wyjątkiem jest możliwość nie tyle egzekucji, ile potrącania z wynagrodzenia należności na poczet alimentów przez pracodawcę.

Co do zasady, pracodawca przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 Kodeksu pracy – może dokonywać potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego. Dotyczy to tylko świadczeń alimentacyjnych, stąd też wyjątek, gdy:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych; lub

2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

W Pana przypadku wynagrodzenie zajęte jest w trybie innej egzekucji (administracyjnej). Taka sytuacja powoduje, że pracodawca nie ma prawa dokonywania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych należnych od Pana.

Ugoda sądowa zaopatrzona w klauzulę wykonalności stanowi tytułu uprawniający do prowadzenia egzekucji. Gdyby miał Pan tylko dług alimentacyjny, wtedy nie byłoby problemu – pracodawca potrącałby alimenty bez udziału komornika.

Jednak w sytuacji gdy ma Pan już zajęcie, w ramach egzekucji administracyjnej (przez komornika skarbowego) – nie jest możliwe prowadzenie egzekucji przez pracodawcę i potrącanie przez niego należnych kwot tytułem alimentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »