Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Postępowanie po przyjęciu spadku z długiem

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jakiś czas temu zmarł wuj mojej żony. O ile nam wiadomo, nie pozostawił żadnego majątku (w szczególności – żadnej nieruchomości obciążonej hipoteką), jedynie kilkadziesiąt tysięcy złotych długu. Teściowa już odrzuciła spadek. Żona ma jeszcze czas na uzupełnienie braków formalnych, aby spadek odrzucić. Rozumiem, że jeśli spadku nie odrzuci na czas, będzie dziedziczyła z dobrodziejstwem inwentarza. Czy będzie musiała podjąć jakieś kroki, jeśli wierzyciele będą dochodzić spłaty długów – tzn. czy komornik ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne? Czy komornik najęty przez wierzyciela ma obowiązek określenia wysokości długu oraz ewentualnego majątku, czy ten obowiązek leży po stronie mojej żony? Jakie powinno być postępowanie po przyjęciu spadku z długiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie po przyjęciu spadku z długiem

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Tak. Jeśli Pana żona nie odrzuci spadku – przyjmie go z dobrodziejstwem inwentarza, o ile śmierć wujka nastąpiła po 2015 roku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ma znaczenie, gdy zmarły pozostawił długi, bowiem powoduje, że wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję z majątków spadkobiercy ale z ograniczeniem ich odpowiedzialności do wartości masy czynnej spadku (art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego). W tym celu należy ustalić masę czynną, czyli dodatnią spadku.

NIESTETY NIE MA ŻADNEGO WYKAZU, KTÓRY POZWALA USTALIĆ MAJĄTEK SPADKOWY.

Zobacz też: Komornik a spadek

Sporządzenie wykazu inwentarza

Jest możliwość sporządzenia wykazu inwentarza, który może sporządzić spadkobierca i złożyć go w sądzie – o ile zna składniki masy spadkowej.

Wykaz inwentarza jest dokumentem prywatnym, sporządzanym przez spadkobiercę (na urzędowym formularzu), który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza – wykaz składa się w sądzie albo przed notariuszem.

ALE TRZEBA ZNAĆ MASĘ SPADKOWĄ. MASĘ CZYNNĄ I DŁUGI.

Można złożyć w sądzie wniosek o spis inwentarza. W myśl art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza”.

Żądać sporządzenia spisu inwentarza może także spadkobierca wydziedziczony, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku (por. uchwała SN z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. akt III CZP 149/06).

Podmiotami uprawnionymi do żądania sporządzenia spisu inwentarza są także prokurator (art. 7) i Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich) oraz Skarb Państwa działający przez właściwy urząd skarbowy (por. postanowienie SN z dnia 16 marca 2005 r., sygn. akt IV CK 675/04).

Sądem właściwym jest sąd ze względu na miejsce położenia rzeczy – spadku.  Spis inwentarza ma charakter dokumentu urzędowego – sporządzany jest przez komornika na podstawie postanowienia sądu o sporządzeniu spisu inwentarza  Jednak należy liczyć się z kosztami spisu.

Przeczytaj też: Spadek a długi komornicze

Postępowanie egzekucyjne komornika

Komornik, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne, musi dysponować tytułem wykonawczym – wyrokiem. Wnioskiem wierzyciela o wszczęcie egzekucji.

Jeśli masa dodatnia spadku wynosi 0, to do tej kwoty wyznacza się odpowiedzialność żony. Oczywiście pod warunkiem, że uwzględni w spisie – wykazie – wszystkie składniki masy spadkowej.

Zobacz również: Ile trwa spis inwentarza przez komornika

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »