Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Porozumienia z wierzycielem i wyłączenie ruchomości spod licytacji

Autor: Michał Berliński

Mam wyznaczony termin licytacji ruchomości w moim domu. Doszedłem do porozumienia z wierzycielem, które ma polegać na tym, że odstąpi on od licytacji, gdy wypłacę mu kwotę oszacowania wszystkich przedmiotów, które mają być na tej licytacji wstawione. Jestem na to przygotowany, tylko nie wiem, jakie powinny być sporządzone dokumenty, żeby zabezpieczyć się przed sytuacją, gdzie za np. miesiąc komornik po raz drugi wejdzie mi do domu i będzie ponownie zabezpieczał mi te same przedmioty. Zaznaczam, że te ruchomości, za które chcę zapłacić, nie pokrywają całości moich zobowiązań. Równolegle są prowadzone licytacje z nieruchomości. Tutaj chcę tylko wyłączyć te ruchomości spod licytacji komornika.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porozumienia z wierzycielem i wyłączenie ruchomości spod licytacji

Działania komornika

Komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu / nakaz zapłaty / nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego, jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela. Jednakże komornik jest zobligowany do działania w granicach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela.

Zgodnie z treścią art. 805 kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale?.

Wyłączenie ruchomości spod licytacji i umowa z wierzycielem

Z tego, co Pan opisuje, komornik na wniosek wierzyciela dokonał zajęcia ruchomości w Pańskim miejscu zamieszkania. Jeśli dogada się Pan z wierzycielem, ten faktycznie może wycofać postępowanie od komornik lub np. je zawiesić. Jednakże nie ma Pan faktycznie żadnej gwarancji, że wierzyciel tak zrobi, bowiem dysponując tytułem wykonawczym, może umorzyć postępowanie u jednego komornika i skierować do innego za tydzień lub dwa lub też po opóźnieniu w spłacie jakiejkolwiek z rat ustalonych pomiędzy Państwem. Muszę wskazać, że taka sytuacja miała miejsce bardzo wiele razy w mojej pracy w kancelarii komornika sądowego. Powinien Pan przede wszystkim zawrzeć ugodę z wierzycielem, w którym jasno będzie wskazany Pański obowiązek oraz wierzyciel zobowiąże się również do niekierowania sprawy do komornika w przypadku terminowych płatności po Pańskiej stronie, pod rygorem ubiegania się o odszkodowanie od tego wierzyciela, gdyby to zdecydował postąpić inaczej. Taką ugodę warto podpisać i najlepiej zrobić to u notariusza, gdzie wierzyciel w tym zakresie poddałby się egzekucji. Czy wierzyciel wyrazi na to zgodę? Tego nie wiem. Jednakże muszę wskazać, że inaczej nie ma Pan absolutnie żadnej pewności, że wierzyciel od komornika wycofa tę sprawę i nie będzie wnioskował o przeprowadzenie tej licytacji już za chwilę. Jeśli będzie Pan miał prawo oczekiwać odszkodowania, wtedy już jak najbardziej taka decyzja zostanie przez niego przemyślana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »