Proszę wypełnić formularz - Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!  /  Pracujemy 7 dni w tygodniu

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

8 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 78 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | | |
Następne › »

Szybka, kompetentna odpowiedź. Dziękuję.

Roman, inżynier, 55 lat

Świetna, konkretna i wyczerpująca odpowiedź udzielona błyskawicznie. Dziękuję!

Michał, 37 lat

Jestem bardzo zadowolony z szybkości i jakości udzielonych odpowiedzi. Nie mam żadnych uwag. Usługa godna polecenia.

Piotr

Absolutnie genialny serwis! Błyskawiczny kontakt, profesjonalna pomoc, przystępne ceny. Polecam.

Renata, lekarz stomatolog, 44 lata

Dziękuję. Odpowiedź wyczerpująca i w krótkim terminie. Właśnie w ten sposób powinny być załatwiane wszelkie sprawy wymagające pomocy prawnej. Ważna i istotna rzecz to negocjowanie ceny zapłaty za usługę. Polecam.

Bogumiła, technik ekonomista, 55 lat

Odpowiedź bardzo pomogła mi w decyzji zakupu działki. Wyjaśnienia były wyczerpujące i przekazane zrozumiałym dla laika językiem. Ważne jest również to, że odpowiedź otrzymałam w ciągu paru godzin od potwierdzenia wpłaty za usługę. Dziękuję Pani Krystynie Nizioł za pomoc i polecam ofertę portalu ePorady24.pl wszystkim potrzebującym pilnej porady prawnej. Pozdrawiam.

Joanna, emerytka, 54 lata

Chciałam bardzo serdecznie podziękować za pomoc, dzięki Państwu, a zwłaszcza Panu Tomaszowi Krupińskiemu zobaczyłam światełko w tunelu. Dzięki Panu spokojniej myślę o przyszłości i choć to dopiero poczętek naszej współpracy, wiem, że w końcu trafiłam pod właściwy adres. Nie mam pozytywnych doświadczeń, jeśli chodzi o współpracę z radcami i, prawdę mowiąc, nie liczyłam na nic więcej. Tym wieksze bylo moje zdziwienie, gdy po otrzymanej odpowiedzi zobaczyłam, że sprawa nie jest aż tak tragiczna, jak do tej pory sądziłam. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam.

Agnieszka

Dziękuję za pomoc. Szybkie i treściwe odpowiedzi. Usługi te bardzo pomogły mi w pokonywaniu problemów, dodały mi odwagi i siły do walki w mojej sprawie. Świetna opcja dla ludzi z zagranicy. Jestem zadowolony, polecam.

Luki, kierowca, 26 lat

Szybka odpowiedź na pytania, wyjaśnienie wątpliwości, możliwość bezpłatnych pytań dodatkowych – nic nie musicie Państwo poprawiać w działalności swojej firmy. Godna polecenia! Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję za skuteczną pomoc.

Danka, 48 lat

Odpowieź była bardzo pomocna w rozwiązaniu naszego problemu. Do końca naszej sprawy jeszcze długa droga, ale wiedzieliśmy dzięki Państwu, od czego zacząć. Bardzo dziękujemy!

Beata

Jestem zadowolony z pomocy, jaką uzyskałem. Pani Marta udzielała wyczerpujących i jasnych odpowiedzi. Odpowiadała na moje pytania, a było ich kilka, nawet poza wyznaczonymi godzinami pracy, tym samym bardzo szybko uzyskiwałem dodatkową wiedzę. Bardzo dziękuję i polecam innym. Wiadomo, trzeba trochę zapłacić, ale przynajmniej uzyskuje się fachową pomoc.

Tomasz, 44 lata

Pierwszy raz korzystałam z serwisu i jestem bardzo zadowolona i polecam. Bardzo dziękuję Pani Irynie Kowalczuk za szybką i profesjonalną odpowiedź.

Ewa

Jestem bardzo zadowolona z konkretnych i szybkich odpowiedzi. Bardzo goraco polecam ten portal! Jak jeszcze kiedykolwiek będę potrzebowala porady, na pewno sie zgłoszę do tego portalu. Jeszcze raz dziękuję i polecam!

Andrzej, sprzedawca, 32 lata

Dziękuję za odpowiedź.

Henia

Dziękuję za poradę, była ona rzeczowa i zrozumiała. Życzę owocnej pracy i wielu sukcesów.

Krystyna, 42 lata

Błyskawiczna, rzetelna odpowiedź. Możliwość zadania dodatkowych pytań, które rozwieją wszelkie wątpliwości. Satysfakcja z uzyskanej odpowiedzi. Bardzo polecam.

Monika, kierownik, 36lat

Jestem bardzo zadowolony z szybkiej i merytorycznej pomocy. Pismo do sądu gotowe do wysłania po złożeniu tylko podpisu. Cena usługi do przyjęcia. Będę wszystkim potrzebującym polecał ePorady24.pl.

Wojciech, doradca serwisowy, 32 lata

Odpowiedź na moje pytanie została udzielona profesjonalnie i wyczerpująco. Pozwoliło mi to zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy. Poleciłem już ten serwis znajomym rodakom w Japonii, po prostu tanio i wygodnie!

Jerzy

Serdecznie dziękuję za pomoc w udzieleniu odpowiedzi na mój problem. Porada została mi udzielona w sposób prosty, zrozumiały i czytelny. Dziękuję za poświęcony mi czas i cierpliwość w odpowiadaniu na moje pytania. Fachowa, szybka obsługa i pełen profesjonalizm. Szczerze polecam wszystkim, którzy mają problem, a nie wiedzą, jak i z której strony go „ugryźć” :). Pozdrowienia i wielki ukłon dla pani Małgorzaty Rybarczyk.

Anna, 36 lat

Problem został wyjaśniony, tylko aż dziw bierze, jak nieprecyzyjne jest prawo. Właściwie po co tworzyć ten paragraf, jeżeli i tak ostatecznie decyduje dyrektor.

Krystyna

Łatwa w użyciu, czytelna stronka. Szybkie porady, bo dostałam odpowiedź w jeden dzień, a odpowiedzi na pytania w parę godzin. Zgadzam się ze wszystkimi pozytywnymi komentarzami. Na pewno będę polecała stronkę. Ceny przyzwoite, a odpowiedzi wyczerpujące i do tego te darmowe pytania. SUPER!

Paulina, 25 lat

Bardzo dziękuję za udzielenie wyczerpujących informacji, jestem w pełni usatysfakcjonowana. Bardzo pomógł mi w tym pan Janusz Polanowski. Polecam! Wielkie dzięki.

Katarzyna, 34 lata

Wystawiona opinia prawna została sporządzona rzetelnie, fachowo i szybko. Dziękuję bardzo!

Maria

Porada prawna w pełni profesjonalna. Brak zastrzeżeń.

Ryszard

Jestem zadowolony z pomocy, sugestie bardzo konkretne i profesjonalne. Temat jeszcze się nie skończył, ale ja wiem, na czym stoję, i jestem spokojny.

Rafał, 44 lata

Odpowiedź wyczerpująca, napisana zrozumiałym dla laika językiem. Serdeczne podziękowanie.

EwaSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka